Linie kryzysowe, jako interwencja kryzysowa

18

STYCZNIA, 2017

Beata Wąsowicz
Członek założyciel PTDBT

Linie kryzysowe są formą interwencji kryzysowej udzielanej przez telefon. Najbardziej znane w Polsce to Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”. Interwencja kryzysowa przez telefon, jest formą pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym  skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, jest czasowo ograniczona, doprowadza do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja szkód i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. Interwencja kryzysowa to również działanie w celu zapobiegania pogłębiania się patologii przez nierozwiązany kryzys.

Celem każdego terapeuty jest zapewnienie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku, złości i poczucia beznadziei.

Interwencja kryzysowa ma wiele znaczeń.  To w wolnym tłumaczeniu wtrącanie się w jakąś sprawę, wywieranie wpływu na kogoś, w celu osiągnięcia konkretnego efektu. W interwencji kryzysowej staramy się, wręcz zabiegamy o zmianę. Czynności podejmowane w interwencji kryzysowej mają chronić osoby szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Również osoby, które doznają szkód związanych z popełnieniem przestępstwa mają szansę otrzymać pomoc w interwencji kryzysowej. Opis interwencji jako gwałtownie podejmowanych akcji ratujących życie, również oddaje jej ducha. Dla wielu organizacji interwencja to różne formy edukacji, wsparcia, terapii i samopomocy oferowanej osobom poszkodowanym. Czasami, może oznaczać wyprzedzanie pewnych konsekwencji, a nawet wywoływanie ich, aby docelowo spowodować pożądane zmiany i rozbudzać nowy rodzaj motywacji. Terapeuci, pomagający ludziom w trudnych sytuacjach przez telefon uważają, że kryzys to najlepszy moment na udzielenie pomocy i wsparcia. Takie sytuacje niosą w sobie nadzieję na zmianę i rozwój. 

Kryzys

 

 

Potocznie kryzys rozumie się jako okres przełomu, przesilenia, decydujących zmian. Tak więc kryzys to moment rozstrzygający, punkt zwrotny, okres przejściowy. Często postrzegamy kryzys jako osobistą trudność, czy nieumiejętność rozwiązania problemu, jednak może on być odbierany, jako przeobrażenie lub całkowite obalenie dotychczasowego światopoglądu.

Kryzys jest stanem ogromnego napięcia, konfliktów, stresu, efektu zaskoczenia, poczucia bezradności i trudności w przygotowaniu się na zdarzenia, o których wiadomo, że mogą mieć miejsce, ale nie muszą.

W kryzysie zaobserwować można efekt widzenia tunelowego, czyli skupienie uwagi na problemie, bez możliwości poszerzenia perspektywy o nowe rozwiązania.

Interwencja kryzysowa odnosi się do kryzysu zwanego psychicznym lub emocjonalnym, który charakteryzuje brak lub zaburzenie równowagi psychicznej przez konfrontację z trudną do zaakceptowania rzeczywistością.
Każdy z nas jest, co jakiś czas stawiany przed trudnymi wyborami, problemami życiowymi, które możemy rozwiązywać poprzez wyuczone strategie radzenia sobie. O kryzysie mówimy wtedy, gdy spotykamy się z sytuacją subiektywnie trudną i kiedy oceniamy swoje możliwości rozwiązania problemu jako niewielkie lub gdy nasze dotychczasowe strategie zawodzą.

Pokonanie kryzysu służy dojrzewaniu osobowości lub wytworzeniu nowych umiejętności radzenia sobie, może doprowadzić do pozytywnych i konstruktywnych zmian, minimalizuje zachowania destrukcyjne, nieumiejętność przejścia kryzysu jest związana z ryzykiem zaburzeń, zachorowań na różne choroby, wystąpienia uciążliwych codziennych trudności, a nawet podjęciem skrajnych decyzji, jak samobójstwo czy morderstwo.

Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim.
– Bernard Baruch

Linie telefoniczne

 

Od czerwca 2007 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ PTP prowadzi Poradnię Telefoniczną. Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”

 

22 668-70-00

 

Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 12.00 – 18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00 dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.

 

Infolinia przeznaczona jest dla wszystkich pokrzywdzonych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków. Jest możliwość tłumaczenia na język migowy.

Zadzwonić do poradni może każda osoba, która osobiście doświadcza przemocy domowej lub jest jej świadkiem. Warto tu podkreślić, że pomoc nie zastąpi bezpośredniego kontaktu osoby doświadczającej przemocy domowej z psychologiem w placówce wspierającej osoby podlegające przemocy domowej lub inną placówką pomocową. Dzwoniąc na linię kryzysową dowiedzieć się można o placówkach pomocowych z całego kraju – jeśli będzie taka potrzeba również o placówkach pomocowych poza granicami naszego kraju.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

“powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych.
Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.”

stworzenie całodobowej linii kryzosowej jest jednym z naszych najważniejszych celów

Jak to wygląda w praktyce?

Zapytałam pacjentów, którzy korzystali z telefonicznej formy pomocy i najczęściej wymienianymi niedogodnościami były: często zajęte linie,  trudność by się dodzwonić do tego samego psychologa z którym rozmawiało się wcześniej, brak wcześniejszego kontaktu z danym psychologiem. Często osoby czekały 3 godziny na połączenie. Chyba oczywistym jest, że osoba w kryzysie samobójczym nie jest w stanie czekać tak długo.

Problemem jest też, brak zaufania do pracy psychologów
„na NFZ”, pacjenci skarżyli się na niedostateczną formę pomocy, brak zaangażowania ze strony personelu. Jednak w wielu przypadkach taka forma pomocy, mimo, że doraźna, to jednak prowadziła do podjęcia przez pacjenta działań, zmierzających, ku rozpoczęciu systematycznej terapii i zażegnania kryzysu.

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter