Polskie Towarzystwo DBT

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

Kim jesteśmy i do czego dąży PTDBT?

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zostało założone w grudniu 2016 roku przez grupę specjalistów, którzy widzą ogromną potrzebę wprowadzania do psychoterapii w Polsce metod opartych na dowodach naukowych

Obecnie w naszym stowarzyszeniu skupiamy specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów i psychiatrów, którzy chcą pomagać i doskonalić się w niesieniu pomocy osobom z dysregulacją emocji, cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza (BPD, Borderline), angażującym się w zachowania niebezpiecznie – samookaleczenia i podejmowanie prób samobójczych. Nasze stowarzyszenie jest również otwarte dla pacjentów, członków rodzin oraz bliskich osób cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza.

Najważniejszymi celami PTDBT jest rozpowszechnianie skutecznych terapii z naciskiem na terapię DBT poprzez organizowanie grup samokształceniowych terapeutów, zespołów konsultacyjnych oraz organizowanie zaawansowanych szkoleń DBT (DBT Intensive Training). Kolejnym obszarem naszych zainteresowań jest rozwijanie wiedzy i umiejętności wśród rodzin i osób bliskich poprzez program  Family Connections ™ Wiemy jak ważne są działania profilaktyczne, i dlatego angażujemy się w rozpowszechnianie narzędzi diagnostycznych, poprzez udział w inicjatywie Global alliance for prevention and early intervention for borderline personality disorder (GAP). Mamy nadzieję, że nasze działania, upowszechnianie DBT sprawią, że skuteczna terapia będzie dostępna dla osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza i dysregulacją emocji.

Więcej informacji o naszych działaniach w tych 4 podstawowych obszarach znajdziecie Państwo poniżej:

4 obszary naszych działań

 

Rozwijanie społeczności kompetentnych terapeutów

Poprzez nasze działanie chcemy rozwijać społeczność zaangażowanych i empatycznych terapeutów, którzy mogą nieść skuteczną pomoc swoim pacjentom. Dlatego organizujemy wyjazdy szkoleniowe, bezpłatne webinary, w których dzielimy się wiedzą. W 2018 roku zorganizowaliśmy konferencję “Zaburzenie osobowości z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie”, na której wystąpiło 6 specjalistów z 5 krajów w tym 4 przedstawicieli ośrodków naukowych, a w której wzięło udział 250 specjalistów z całej Polski. Planujemy nawiązywać i zacieśniać współpracę z ośrodkami zagranicznymi aby organizować zaawansowane certyfikowane szkolenia DBT w Polsce (Intensive training). Mamy zamiar organizować grupy samokształceniowe dla terapeutów.  Obecnie w ramach PTDBT działają dwie grupy konsultacyjne dla terapeutów. Grupa konsultacyjna, to jeden z kluczowych elementów terapii w nurcie DBT,  celem tych grup jest rozwijanie empatii, podtrzymywanie motywacji oraz pomoc terapeutom w skutecznym stosowaniu zasad DBT w ich praktyce. W poniedziałki spotyka się prowadzona przez nas bezpłatnie grupa otwarta dla terapeutów-członków PTDBT, a we wtorki grupa zamknięta dla terapeutów, którzy odbyli szkolenie DBT w 2018 roku w Atenach, Dialectical Behavioral Therapy, Foundational Training, prowadzony przez specjalistów z Behavioral Tech. Chcemy też  zachęcać terapeutów i ułatwiać im  organizowanie takich grup lokalnie lub on-line udostępniając zasoby informatyczne PTDBT..

Wsparcie rodzin

Wiemy jak ważne jest stworzenie sprzyjającego środowiska do rozwoju dla osób z dysregulacją emocji oraz z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Dlatego chcemy wspierać rodziców i bliskich osób z BPD w rozwijaniu ich umiejętności, tak aby mogli lepiej wspierać swoich bliskich oraz dbać o swój dobrostan. Dlatego we współpracy z National Education Alliance for Borderline Personality Disorder (NEABPD) rozpoczynamy wdrażanie programu  Family Connections ™  (FC™) w Polsce. FC™ to 12-tygodniowy bezpłatny program, w ramach którego rodziny i bliscy osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji lub doświadczającymi często kryzysów, otrzymują niezbędną wiedzę, umiejętności oraz wsparcie. Chcemy też dzielić się wiedzą z członkami rodzin i bliskimi osób z BPD, dlatego na naszej stronie można znaleźć przydatne informacje, linki do filmów i audycji radiowych. Mamy w planach tłumaczenia kolejnych filmów i publikacje.

Pomoc pacjentom

Pomagamy pacjentom poprzez rozwijanie wiedzy, świadomości  oraz kształcenie terapeutów. Docieramy z wiedzą do psychiatrów, żeby potrafili wskazać pacjentom skuteczne metody leczenia. Liczymy na to, że zwiększenie świadomości specjalistów na temat zaburzenia osobowości z pogranicza, skutecznych terapii, w tym terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) sprawi, że terapia tego nurtu stanie się dostępna również w ramach funkcjonowania bezpłatnych ośrodków zdrowia psychicznego. Bierzemy udział w konferencjach dla nauczycieli i pedagogów, chcemy docierać też do lekarzy, żeby zwiększać świadomość i zrozumienie dla naszych pacjentów, co może ułatwić im wprowadzanie zmian w ich życiu.  W planach mamy też stworzenie strony internetowej z informacjami o tym, gdzie można znaleźć pomocne informacje i wiedzę. Planujemy również opublikowanie listy terapeutów wraz z informacjami jak wygląda ścieżka kształcenia w DBT. Mamy nadzieję w dalszej przyszłości rozwinąć więcej działań skierowanych bezpośrednio do osób z BPD. Mamy nadzieję, że w przyszłości grupa przeszkolonych terapeutów będzie coraz większa a treningi umiejętności DBT staną się ogólnodostępne,

Badania naukowe

Jesteśmy świadomi, że skuteczna pomoc jest bardzo potrzebna, dlatego dołączamy się do tłumaczenia rzetelnych narzędzi diagnostycznych oraz chcemy badać wyniki oddziaływań i skuteczność DBT. Z tego powodu PTDBT współpracuje z “Global alliance for prevention and early intervention for borderline personality disorder (GAP)” (Międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz zapobiegania oraz wczesnych interwencji dla osób cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza). Rozpoczęliśmy prace nad polską adaptacją narzędzi diagnostycznych BPD u młodzieży:  AIDA oraz LOPFQ12-18 (we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Bazylei). Mamy nadzieję też badać skuteczność oddziaływań programu pomocy dla rodzin Family Connections ™

Wsparcie dla PTDBT

 

Jeśli nasze działania są Ci bliskie i możesz nam pomóc w ich realizacji. Wesprzyj nas

Newsletter

Zapraszamy zapisz się na nasz newsletter

Zgoda na przetwarzanie danych przez PTDBT.
Email Format

Administratorem Państwa danych jest PTDBT. Dane są przetwarzane za pośrednictwem konta Mailchimp oraz Google PTDBT dla organizacji NON PROFIT. Państwa dane będą przetwarzane tylko do celów informowania o działaniach statutowych PTDBT. Macie Państwo prawo do zmiany danych oraz do ich usunięcia.
Dane kontaktowe: http://ptdbt.pl/kontakt/

“To jest bardzo trudne uprawomocnić przeżycia drugiej osoby,
kiedy nie są one wyrażane adekwatnie lub istotnie różnią się
od naszych oczekiwań lub naszych własnych przeżyć”

Alan Fruzzetti, współautor programu Family Connections

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter