Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu PTDBT zapraszam Państwa jako członków zwyczajnych PTDBT na Walne Zebranie, które odbędzie sie w dniu 09.05.2018 o godz 17:20 na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20. Walne Zebranie odbędzie się po Konferencji PTDBT.

W planie obrad Walnego Zebrania Członków przewidziano:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków
komisji skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie
zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego z działalności stowarzyszenia za okres od
początku swojej kadencji.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji.
7. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia.
10. Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Osoby, które nie uregulowały jeszcze składki członkowskiej za rok 2018, uprzejmie proszę o dokonanie wpłaty w wysokości 100,00zł na rachunek PTDBT: 37 1140 2004 0000 3202 7661 3335.

Bardzo cieszymy się, że większość naszych członków będzie uczestniczyć w Konferencji, mamy nadzieję, że będą mogli Państwo Uczestniczyć także w zebraniu.

W imieniu Zarządu PTDBT,
Magdalena Skuza-Singh
Sekretarz PTDBT

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter