Zawiadomienie o Walnym Zebraniu
Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się ➡️16 listopada 2018 roku o godzinie 18.00 na platformie internetowej zoom.us.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu wraz z linkiem do rejestracji na ZOOM zostało wysłane do wszystkich członków PTDBT w dniu 29 października drogą e-mailową.

Do udziału w spotkaniu potrzebne będzie:
– sprzęt – komputer/laptop/tablet/telefon
– z dostępem do Internetu oraz możliwością odbioru i transmisji obrazu (kamerka) oraz dźwięku (głośnik/słuchawki i mikrofon).

➡️Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT):
1. Powitanie zebranych i otwarcie obrad Zebrania Członków PTDBT
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Członków PTDBT oraz jego zdolności podejmowania decyzji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Podsumowanie pracy władz PTDBT za okres kadencji – 2016 – 2018, zwłaszcza Zarządu i Komisji Rewizyjnej, głosowanie udzielenia absolutorium.
6. Przedstawienie propozycji zmian Statutu PTDBT i głosowanie proponowanych uchwał.
7. Przedstawienie planu rozwoju PTDBT na lata 2019 i 2020.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Zarządu.
10.Wybór Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja, pytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

UWAGA:
12 listopada 2018 zostaną przesłane do Państwa proponowane zmiany w statucie, podsumowanie kadencji Zarządu oraz plan rozwoju PTDBT na lata 2019-2020. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi, usprawni nam to przeprowadzenie Zebrania.

Zarząd PTDBT serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu!

Osoby, które nie opłaciły jeszcze składki członkowskiej za 2018 rok, uprzejmie prosimy o dokonanie płatności kwoty 100,00zł na konto: 37 1140 2004 0000 3202 7661 3335.

W przypadku braku większości Członków wyznacza się kolejny termin na 16 listopada 2018 roku na godzinę 18:15.

Do zawiadomienia załączamy 2 bardzo ważne dokumenty:


Z pozdrowieniami,

W imieniu Zarządu PTDBT
Magdalena Skuza-Singh
Sekretarz

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter