Polskie Towarzystwo DBT

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej

Zespół PTDBT

Jesteśmy psychologami, psychoterapeutami, psychiatrami, lekarzami i pacjentami, słowem: ludźmi, których pasją jest pomaganie ludziom i szerzenie wiedzy o nowych dostępnych formach leczenia, które dają nadzieję poprawy, tym osobom, które wcześniej tej nadziei nie miały. Każdego chętnego do pomocy zapraszamy do naszego Towarzystwa.

Zarząd PTDBT

W dniu 16.11.2018 w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany nowy Zarząd PTDBT.

Dziękujemy Państwu za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie do pełnienia roli członków zarządu PTDBT. Mamy nadzieję dobrze służyć członkom i sympatykom PTDBT  poprzez rozwijanie towarzystwa w najważniejszych obszarach: rozwijania społeczności skutecznych i empatycznych terapeutów, wspierania rodzin i bliskich osób z BPD, tłumaczenie i popularyzowanie narzędzi diagnostycznych, prowadzenie badań, szerzenie wiedzy o BPD i DBT . Ta lista nie wyczerpuje wszystkich działań w jakie chcemy się angażować. To dla nas zaszczyt pełnić funkcje członków zarządu PTDBT.

Dziękujemy za zaufanie

Zarząd PTDBT

Przewodnicząca Zarządu

Magdalena Skuza-Singh

e-mail:

tel. 510-055-519

(dyżur telefoniczny pon-pt. w godz.: 12:00-14:00)

 

Główne obszary działań przewodniczącej

Jako przewodnicząca Zarządu w tej kadencji chciałabym skoncentrować się na rozwijaniu w Polsce społeczności skutecznych i empatycznych terapeutów oraz umożliwić rodzinom i bliskim osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza i dysregulacją emocji rozwijanie empatii i przyjaznego środowiska rodzinnego, wiem też jak ważne jest zapobieganie trudnościom.
Dlatego najważniejszymi obszarami, którymi chcę się zająć będzie:

 • organizacja zaawansowanych szkoleń DBT dla terapeutów, grup samokształceniowych, kontynuowanie grup superwizyjnych oraz organizowanie webinarów związanych z tematyką DBT
 • rozwijanie programu Family Connections w Polsce, wspieranie liderów grup w ich pracy, stały kontakt z partnerem programu NEABPD
 • kontynuowanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi
 • wdrażanie badań skuteczności programu Family Connections oraz opieka nad tłumaczeniami kwestionariuszy do wczesnej diagnozy
 • mam zamiar rozpocząć przygotowania do organizacji konferencji związanej z tematyką BPD, dysregulacji emocji oraz skutecznych terapii

Skontaktuj się z przewodniczącą jeśli:

 • chcesz nawiązać współpracę z PTDBT np.: w zakresie objęcia konferencji patronatem, przyłączenia się ptdbt do inicjatywy organizacji pozarządowych, współpracy w organizacji konferencji i innych wydarzeń
 • masz pomysł jak zdobyć finansowanie na rozwijanie Family Connections w Polsce i chcesz się nim podzielić
 • prowadzisz badania naukowe związane z dysregulacją emocji i chcesz nawiązać współpracę z PTDBT
 • przewodnicząca w ramach swojej pracy społecznej na rzecz PTDBT odbiera telefon stowarzyszenia, jeśli nie może rozmawiać, oddzwania w najbliższej wolnej chwili, dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość

Wicerzewodniczący Zarządu

Jacek Stasiuk

e-mail:

Główne obszary działań Wiceprzewodniczącego

Jako Wiceprzewodniczący Zarządu w tej kadencji chciałabym skoncentrować się na rozwijaniu w Polsce porozumienia pomiędzy psychiatrami a psychologami i psychoterapeutami oraz organizowanie szkoleń z zakresu wczesnej diagnozy i zapobiegania zaburzeniu osobowości z pogranicza
Dlatego najważniejszymi obszarami, którymi chcę się zająć będzie:

 • organizacja szkoleń dla psychiatrów
 • nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami psychiatrów i lekarzy
 • angażowanie się w zwiększanie wiedzy z zakresu farmakoterapii wśród terapeutów

Skontaktuj się z Wiceprzewodniczącym jeśli:

 • chcesz zorganizować szkolenie dla psychiatrów związanych z zaburzeniami osobowości
 • prowadzisz badania naukowe nad farmakoterapią zaburzeń osobowości z pogranicza i chciałbyś przedstawić ich wyniki na konferencji PTDBT

Sekretarz Zarządu

Magdalena Muracka-Tylko

e-mail:

Główne obszary działań sekretarza

Jako sekretarz zarządu mam zamiar poza pełnieniem standardowych zadań przypisanych do tej funkcji (formułowanie uchwał, sporządzanie notatek z zebrań zarządu) dbać o komunikację z członkami i sympatykami stowarzyszenia, umożliwiać pacjentom docieranie do informacji o terapeutach, treningach umiejętności oraz  informować na bieżąco o treningach Family Connections. Chciałabym, żeby PTDBt stało się platformą wymiany wiedzy, wymiany wiedzy pomiędzy  terapeutami, badaczami, rodzinami i pacjentami.
Dlatego najważniejszymi obszarami, którymi chcę się zająć będzie:

 • kontynuacja rozwijania strony internetowej tj.: utworzenie na stronie sekcji dla pacjenta i dla terapeuty sukcesywne dodawanie tam nowych materiałów, publikowanie artykułów na stronie stowarzyszenia
 • udostępnienie na stronie internetowej i bieżące aktualizowanie listy terapeutów DBT,  informacji o nadchodzących treningach umiejętności DBT o  organizowanych bezpłatnych treningach Family Connections 
 • stworzenie podstrony i udostępnienie materiałów dla trenerów Family Connections
 • przygotowywanie newslettera PTDBT
 • prowadzenie profilu na FB, przygotowywanie bieżących materiałów do publikacji
 • udostępnienie dla członków PTDBT nagrań  po konferencji 

Skontaktuj się z sekretarzem jeśli:

 • chcesz opublikować artykuł na stronie PTDBT lub za pośrednictwem FB towarzystwa
 • masz umiejętności i chciałbyś/chciałabyś zaangażować się w rozwój strony lub FB naszego stowarzyszenia
 • zauważysz błąd w informacji na stronie internetowej lub FB (np.: liście terapeutów, liście treningów DBT, informacji o treningach FC w Polsce)
 • masz pomysł jak ulepszyć komunikację pomiędzy władzami a członkami PTDBT
 • chcesz dołączyć do poniedziałkowego zespołu konsultacyjnego dla członków-terapeotów
 • chcesz dołączyć się do tłumaczenia filmów związanych z BPD lub DBT

Skarbnik Zarządu

Małgorzata Ananicz

e-mail:

Główne obszary działań skarbnika

Jako skarbnik zarządu mam zamiar poza pełnieniem standardowych zadań przypisanych do tej funkcji (np.: weryfikowanie listy członków, sprawdzanie płatności składek członkowskich)  aktywnie działać w innych obszarach. Obecnie jestem zaangażowana w pracę nad dostosowaniem formularzy  AIDA oraz LOPFQ12-18.

Skontaktuj się ze skarbnikiem jeśli:

 • masz wątpliwości, co do płatności składek, darowizn 
 • widzisz możliwość pozyskania finansowania na programy realizowane przez PTDBT

Członek Zarządu

Magda Augustyniak

e-mail:

Główne obszary działań członka zarządu

Jako członek zarządu mam zamiar rozwijać współpracę z mediami w zakresie publikacji informacji o PTDBT w prasie. Utrzymywać relacje z przedstawicielami innych stowarzyszeń. Jestem też odpowiedzialna za podstawową skrzynkę e-mail kontaktową PTDBT.

Skontaktuj się z członkiem zarządu jeśli:

 • poszukujesz ogólnych informacji o terapii DBT lub zaburzeniu osobowości z pogranicza borderline
 • chcesz opublikować w swoim czasopiśmie artykuł lub przygotować inny materiał o zaburzeniu osobowości z pogranicza,  PTDBT, DBT lub o programie Family Connections

Komisja Rewizyjna

W dniu 16.11.2018 w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany nowa Komisja Rewizyjne. Celem działania komisji rewizyjnej jest nadzorowanie pracy zarządu towarzystwa. Do naszych podstawowych zadań będzie należeć weryfikacja sprawozdań finansowych oraz pomoc zarządowi w rozwiązywaniu bieżących dylematów etycznych.

Dziękujemy Państwu za obdarzenie nas zaufaniem.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Baranek

Członek Komisji Rewizyjnej

Sylwia Mańko

Członek Komisji Rewizyjnej

Aneta Smolińska

Poza działalnością społeczną w ramach komisji rewizyjnej, członkinie aktywnie włączają się jako wolontariuszki w rozwijanie programu Family Connections w Polsce.

 

“Podporą leczenia jest przekonanie o tym, że osoba
pragnie rozwoju i postępu,
przekonanie o jej wrodzonej zdolności do zmiany”

Marsha Linehan, Autorka DBT

Newsletter PTDBT

Newsletter PTDBT

Zapisz się, byśmy mogli Cie powiadomić o wszelkich nowościach, wydarzeniach i szkoleniach związanych z naszymi celami statutowymi.

Zapisując się na newsletter, zgadzasz się z naszą polityką prywatności dostępną na naszej stronie regulamin i statut.

Udało Ci się zapisać na nasz newsletter