Konferencja:

Osobowość z pogranicza

Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?

Regulamin 

Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie Konferencja PTDBT: „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie” zwana w dalszej części regulaminu Wydarzeniem, odbędzie się 09.05.2018 na Uniwersytecie SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Uphagena 28/005, 80-237 Gdańsk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS: 0000652425 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa

 

 1. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej https://ptdbt.pl/konferencja2018/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:
  https://konferencjaborderline.konfeo.com/pl/groups
 3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje:
 • udział w Wydarzeniu,
 • materiały od patronów medialnych i sponsorów,
 • przerwy kawowe.
 1. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 2. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Wydarzenia:
  https://konferencjaborderline.konfeo.com/pl/groups
 3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto 37 1140 2004 0000 3202 7661 3335 mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 4. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://konferencjaborderline.konfeo.com/pl/groups przyjmowane są do 04.05.2018 lub do wyczerpania miejsc. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, zgodnie z harmonogramem:

 

REJESTRACJA Wczesna do dnia 31.03.2018 Późna od dnia 01.04.2018
Członkowie PTDBT 110,00 zł 130,00 zł
Pozostali uczestnicy 140,00 zł 160,00 zł

 

 1. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 08.05.2018.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 3. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, które uniemożliwią przeprowadzenie Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 90 % kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu do dnia 15.04.2018 uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.

V. Inne kwestie

 1. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Wydarzenia w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Wydarzenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Wydarzenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Termin i adres:

9 MAJA 2018, SOPOT

UNIWERSYTET SWPS

UL. POLNA 16/20, 81-745

Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zaprasza na konferencję, która odbędzie się w 9 maja 2018 w Sopocie.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z diagnozą i terapią osobowości z pogranicza (Borderline Personality Disorder, BPD) oraz szerzej rozumianej, emocjonalnej wrażliwości.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy specjalistów z Polski i Europy, którzy zaprezentują aktualną wiedzę i rozwiązania praktyczne dotyczące najważniejszych, a jednocześnie pełnych wyzwań, obszarów pomocy.

Dlaczego warto?

Zniżki za wczesny zapis
Tłumaczenie w trakcie konferencji
Dodatkowe zniżki dla członków towarzystwa
Możliwość spotkania pasjonatów DBT

Miejsce:

Konferencja:

Osobowość z pogranicza
Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie

9 MAJA 2018, SOPOT

UNIWERSYTET SWPS

UL. POLNA 16/20, 81-745

Film: