Trening umiejętności DBT

Nazwa treningu Trening umiejetności DBT ONLINE: Skuteczność interpersonalna

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 17-18:30

Planowana data rozpoczęcia treningu: 9 lutego 2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Gabinet psychologiczny EMOCJA – Aleksandra Radomska | Aleksandra Ulatowska

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Ulatowska

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Radomska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/Tp4rdugHPepeqEPy8

Strona www treningu: http://falawsparcia.pl/2020/11/30/trening-dbt/

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/1309865746022729

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Ulatowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: psychodietetyk

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Radomska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.