Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

 

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT online dla młodych dorosłych (17-22 l.)

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: poniedziałek

Godziny  treningu: 18-20

Planowana data rozpoczęcia treningu: 11 stycznia 2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: pracujemy cyklicznie, nowi członkowie mogą dołączyć co 6 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Praktyka Lekarska Justyna Korfanty-Misa oraz Gabinet psychologiczny EMOCJA – Aleksandra Radomska

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Justyna Korfanty – Misa

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Radomska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/HLwUdsG6NjiuFafSA

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/710909312865638/

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Justyna Korfanty – Misa

Posiada dyplom psychologa: lekarz – specjalizacja w psychiatrii

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Radomska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT : Tak

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.