Trening umiejętności DBT

Informacje o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Fantastyczny trening DBT – moduł Skuteczności Interpersonalnej

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 18:30-20:30

Planowana data rozpoczęcia treningu: 19 września 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8-tygodniowy moduł. Na początku listopada będą mogli dołączyć nowi członkowie do kolejnego modułu

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Fala Wsparcia

Strona internetowa organizatora treningu: https://falawsparcia.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Ola Radomska-Budnik

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Olechowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/7UWWyQDBFXCyrCqp9

Strona www treningu: https://falawsparcia.pl/treningdbt/

Wydarzenie na FB treningu: https://fb.me/e/2IZ0dPudP

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Ola Radomska-Budnik

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Olechowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT tylko jeden z trenerów

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Ola Radomska-Budnik
Ukończyła liczne szkolenia szkolenia, m.in. DBT Comprehensive w Polskim Towarzystwie DBT, International Society of Schema Therapy Approved Certification Training Program w Poza Schematami, a także Superhero Therapy u dr Janiny Scarlet.

Anna Olechowska
Doktorantka na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensive w Polskim Towarzystwie DBT, a także Superhero Therapy u dr Janiny Scarlet.

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.