Wprowadzenie do terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

To szkolenie pozwala gruntownie zapoznać się z podstawami terapii dialektyczno-behawioralnej, zrozumieć na czym polega specyfika pracy w tym nurcie, dlaczego terapia DBT składa się z 4 trybów (terapii indywidualnej, treningu umiejętności, coachingu telefonicznego i konsultacji zespołu leczącego).

„Wprowadzenie do terapii DBT” to pierwszy moduły całościowego, rocznego szkolenia DBT Comprehensive, które pozwala ugruntować umiejętności terapeutów pracujących i rozpoczynających pracę w terapii DBT. Pozwali się zapoznać się z podstawami Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, prowadzeniem terapii indywidualnej oraz prowadzeniem treningu umiejętności DBT oraz coachingu telefonicznego

CZĘŚĆ 1 „WPROWADZENIE DO DBT ”

 • STACJONARNIE

➡️ CZEGO DOWIESZ SIĘ NA TYM SZKOLENIU?

Ten moduł szkolenia obejmuje wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej.

Omówione zostaną

 • teoria m.in.: model biospołeczny, transakcyjny i model emocji oraz wynikające z nich wskazówki praktyczne dla terapeuty,
 • struktura i hierarchia celów terapii DBT (od którego problemu zacząć najpierw?)
 • strategie leczenia, m.in.:
   • analiza łańcuchowa i sposób jej przeprowadzenia, wyzwania
   • dzienniczek, jak prowadzić, jak radzić sobie z brakiem dzienniczka
 • zaprezentowane zostaną najważniejsze zadania terapeutyczne, takie jak nawiązanie relacji terapeutycznej, motywowanie do leczenia, przezwyciężanie trudności w relacji terapeutycznej

Oprócz części dydaktycznej będą wykorzystane odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne,  przykłady interwencji w trakcie sesji. 

IDEE DBT!

To jest nagranie rozmowy z prof. Alanem Fruzzetti. W tej rozmowie Magda Skuza i Alan Fruzzetti mówią o zmniejszaniu stygmatyzacji, podstawowych założeniach DBT i o tym, że wszyscy potrzebują miłości.

Do szkolenia pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

WAŻNA INFORMACJA 

Informacje na tej stronie mają charakter wstępny i nie stanowią pełnej o ostatecznej oferty. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i terminów szkolenia.

INNE SZKOLENIA DLA PTDBT  DLA PROFESJONALISTÓW W ROKU 2023!