Wprowadzenie do terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

To szkolenie pozwala gruntownie zapoznać się z podstawami terapii dialektyczno-behawioralnej, zrozumieć na czym polega specyfika pracy w tym nurcie, dlaczego terapia DBT składa się z 4 trybów (terapii indywidualnej, treningu umiejętności, coachingu telefonicznego i konsultacji zespołu leczącego).

Jak prowadzić trening umiejętności DBT?

To szkolenie przygotowuje uczestników do uruchamiania własnych treningów umiejętności DBT i przybliża umiejętności terapii Dialektyczno Behawiorlanej: uważności, regulacji emocji, umiejętności interpersonalnych oraz tolerancji dolegliwości psychicznych. Dzielimy się doświadczeniem prowadzenia treningów umiejętności w Polsce od procesu planowania poprzez plan spotkań. Po tym szkoleniu uczestnicy są przygotowani do uruchamiania własnych treningów.

 

Szkolenia „Wprowadzenie do terapii DBT”i „Jak prowadzić trening DBT” to dwa pierwsze moduły całościowego, rocznego szkolenia DBT Comprehensive, które pozwala ugruntować umiejętności terapeutów pracujących i rozpoczynających pracę w terapii DBT. Pozwalają zapoznać się z podstawami Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, prowadzeniem terapii indywidualnej oraz prowadzeniem treningu umiejętności DBT oraz coachingu telefonicznego

CZĘŚĆ 1 „WPROWADZENIE DO DBT ”

 • STACJONARNIE

➡️ CZEGO DOWIESZ SIĘ NA CZĘŚCI 1 DBT COMPREHENSIVE?

Ten moduł szkolenia obejmuje wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej.

Omówione zostaną

 • teoria m.in.: model biospołeczny, transakcyjny i model emocji oraz wynikające z nich wskazówki praktyczne dla terapeuty,
 • struktura i hierarchia celów terapii DBT (od którego problemu zacząć najpierw?)
 • strategie leczenia, m.in.:
   • analiza łańcuchowa i sposób jej przeprowadzenia, wyzwania
   • dzienniczek, jak prowadzić, jak radzić sobie z brakiem dzienniczka
 • zaprezentowane zostaną najważniejsze zadania terapeutyczne, takie jak nawiązanie relacji terapeutycznej, motywowanie do leczenia, przezwyciężanie trudności w relacji terapeutycznej

Oprócz części dydaktycznej będą wykorzystane odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne.

IDEE DBT!

To jest nagranie rozmowy z prof. Alanem Fruzzetti. W tej rozmowie Magda Skuza i Alan Fruzzetti mówią o zmniejszaniu stygmatyzacji, podstawowych założeniach DBT i o tym, że wszyscy potrzebują miłości.

CZĘŚĆ 2 „JAK PROWADZIĆ TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT ”

STACJONARNIE

TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT NA CZYM POLEGA?

Na tym panelu dyskusyjnym specjaliści z PTDBT omawiają specyfikę treningu umiejętności DBT. 

➡️ CZEGO DOWIESZ SIĘ NA CZĘSCI 2 SZKOLENIA?

Ten moduł szkolenia obejmuje teorię i praktyczne wskazówki do prowadzenia treningu umiejętności w terapii dialektyczno-behawioralnej.

W trakcie szkolenia omówione zostaną

 • teoretyczne podstawy prowadzenia treningu umiejętności DBT
 • poszczególne moduły umiejętności
 • struktura spotkania grupowego, na co zwrócić szczególną uwagę
 • praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem grupy
  • rekrutacja
  • przebieg spotkania
  • sytuacje, które są wyzwaniem w trakcie treningu umiejętości
  • trening stacjonarny a trening on-line
 • zaprezentowane zostaną najważniejsze zadania trenerów, jak uzyskanie zaangażowania, zarządzanie czasem
 • w trakcie szkolenia wykorzystane będzie odgrywanie ról i ćwiczenia praktyczne.

Bonusowe materiały

 • uczestnicy dodatkowo otrzymają dostęp do dodatkowych nagrań, które adresują bardziej zaawansowane problemy, z jakimi stykają się trenerzy w trakcie prowadzenia grupy. Będą to nagrania wykładów i prezentacji prof. Alana Fruzzetii i  dr Armidy Fruzzetii w wersji angielskiej i z tłumaczeniem symultanicznym

 ➡️ POTRZEBNE MATERIAŁY

Na część 2 szkolenia warto mieć ze sobą książki. Będziemy się do nich odwoływać, będziemy do nich zaglądać.:

 • Marsha M. Linehan „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności.” Materiały i ćwiczenia dla pacjentów, WUJ / wszyscy uczestnicy/
 • Marsha M. Linehan „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności.” Podręcznik terapeuty, WUJ /wszyscy uczestnicy/
 • Alec L. Miller, Jill H. Rathus, „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży Trening umiejętności”, WUJ /osoby zainteresowane treningiem dla młodzieży/

➡️OPŁATY /łącznie 64 godziny dydaktyczne/

 • Ceny i terminy wpłat dla wczesnej rejestracji. Zamknięcie wczesnej rejestracji: 2023.09.30
  • Członkowie PTDBT, Promocyjna wczesna cena: 2300 zł
  • Pozostali uczestnicy, Promocyjna wczesna cena : 2400 zł
 • Ceny i terminy wpłat dla późnej rejestracji. Rozpoczęcie późnej rejestracji: 2023.10.01
  • Członkowie PTDBT. Regularna cena: 2400 zł
  • Pozostali uczestnicy, Regularna cena : 2500 zł

➡️ DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Na to szkolenie przede wszystkim zapraszamy:

 • zespoły terapeutyczne, które chcą prowadzić pacjentów w nurcie terapii DBT (w skład zespołu mogą wchodzić psychoterapeuci, psychiatrzy inni specjaliści, którzy wspólnie świadczą pomoc dla pacjentów BPD, albo co prawda nie pracują jeszcze wspólnie ale chcą utworzyć jeden zespół konsultacyjny)

Na to szkolenie równie serdecznie zapraszamy osoby indywidualne:

 • psychoterapeutów, którzy ukończyli 4-letnie szkolenie terapeutyczne (w dowolnym nurcie)
 • psychoterapeutów w trackie 4-letniej szkoły terapeutycznej (w dowolnym nurcie)
 • osoby, które pracują klinicznie i planują ukończyć to szkolenie a potem 4-letnią szkołę terapeutyczną w innym nurcie (tak aby poszerzyć swoje kompetencje kliniczne)
 • psychiatrów,
 • pielęgniarki psychiatryczne, o ile pracują w zespole DBT
 • terapeutów uzależnień

Spośród osób, które zapiszą się indywidualnie utworzymy zespoły konsultacyjne w oparciu o Państwa lokalizację. Będziemy aby osoby z zespołów miały jak najbliżej do siebie, aby zwiększyć szanse na nawiązanie trwałej współpracy w ramach zespołu konsultacyjnego DBT.

 

DBT SKUTECZNĄ FORMĄ POMOCY.

Na tym filmie Daniel Flynn opowiada w jaki sposób DBT może skutecznie pomagać nastolatkom.

 ➡️ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

1) gruntownie poznasz terapię DBT

2) poznasz komponenty treningu umiejętności DBT

2) poznasz podstawowe metody pracy trenera DBT

3) w trakcie szkolenia i na dodatkowych materiałach filmowych obejrzysz wiele interwencji charakterystycznych dla treningu DBT

4) Maksymalne wykorzystanie czasu! Szkolenie odbędzie się w języku polskim a na nagranych materiałach korzystamy z tłumaczenia symultanicznego (tłumacz mówi niemal równocześnie z prowadzącym) a nie konsekutywnego (po krótkiej wypowiedzi prowadzącego tłumacz powtarza ten tekst, co oznacza, o 50% mniej czasu szkoleniowego). Nagrania Armidy i Alana udostępnimy również w języku polskim.

 ➡️ PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA 

Przed szkoleniem przeczytaj:

 • Marsha M. Linehan”Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna”-  to wymagająca lektura nie wszystko będzie dla Ciebie zrozumiałe, ale ważne jest przyswojenie choćby części informacji
 • Marsha M. Linehan „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności.” Podręcznik terapeuty, WU J- przeczytaj wstęp i przejrzyj moduły  umiejętności /wszyscy uczestnicy/

Na drugą część szkolenia miej przy sobie:

 • Marsha M. Linehan „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności.” Materiały i ćwiczenia dla pacjentów, WUJ / wszyscy uczestnicy/ –
 • Marsha M. Linehan „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności.” Podręcznik terapeuty, WUJ /wszyscy uczestnicy/
 • Alec L. Miller, Jill H. Rathus, „Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży Trening umiejętności”, WUJ /osoby zainteresowane treningiem dla młodzieży/

 ➡️ ZAPISZ SIĘ NA ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY, ŻEBY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZKOLENIA!

Wspólne czytanie książki M.Linehan „Zaburzenie osobowości z pogranicza” i/lub innych jej publikacji pozawala przygotować sie do skzolenia.

 ➡️ FORMY ZALICZENIA SZKOLENIA

 • Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu na podstawie obecności tzw.: zaliczenie teoretycznej części szkolenia
 • Osoby zainteresowane będą mogły wykonać dodatkową pracę praktyczną na podstawie  klinicznej pracy z pacjentami i pracy zespołu konsultacyjnego ( tj.: opis przypadku, przedstawienie programu DBT,  wykonanie pracy zespołu konsultacyjnego, wykonanie pracy indywidualnej). Na złożenie tej pracy uczestnicy będą mieli pół roku od ostatniego zjazdu. Poprawne wykonanie tej pracy zostanie potwierdzone dodatkowym zaświadczeniem.

PROWADZĄCY SZKOLENIA:

Magdalena Skuza, jest psychologiem, socjologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, w trakcie kursu superwizora-dydaktyka terapii poznawczo-behawioralnej. W 2019 roku ukończyła szkolenie DBT Comprehensive Training prowadzone przez Behavioral Tech, Seattle, USA. Od 2020 należy do zespołu szkoleniowego Center for DBT and Families, USA, kierowanego przez dr Alana Fruzzetti. Współprowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa w Gdańsku, pracowała w oddziałach klinicznych dla dzieci i młodzieży. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT). W stowarzyszeniu m.in.: zajmuje się koordynacją i rozwijaniem programu Family Conections w Polsce, reprezentuje stowarzyszenie PTDBT w inicjatywie GAP (Międzynarodowy sojusz na rzecz zapobiegania oraz wczesnej interwencji dla osób cierpiących na zaburzenie osobowości z pogranicza). Prowadzi superwizję oraz zespoły konsultacyjne DBT, regularnie prowadzi treningi umiejętności Family Connections dla rodzin oraz treningi umiejętności DBT.

Magdalena Muracka-Tylko jest psychologiem, filozofem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W 2019 roku ukończyła szkolenie DBT Comprehensive Training prowadzone przez Behavioral Tech, Seattle, USA. Obecnie dalej kształci się w DBT jako psychoterapeuta, dydaktyk i mentor zespołów konsultacyjnych DBT pod okiem prof. Alana Fruzzettiego, uznanego specjalisty i superwizora DBT na świecie. Jest wykładowczynią w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Prowadzi w Warszawie Gabinet Psychoterapii POPOMOC. Nagrywa podcast: Ogarnij: Emocje i Relacje, w którym przybliża umiejętności DBT. Obecnie ma zaszczyt pełnić funkcję członka  Zarządu IV kadencji Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (PTDBT), którego jest członkiem założycielem i w którego władzach aktywnie działa od 2016 roku. W stowarzyszeniu  podejmuje inicjatywy szkolenia terapeutów (m.in.: prowadzi nieodpłatne zespoły samokształceniowe) oraz zajmuje się koordynacją i rozwijaniem programu Family Conections (FC) w Polsce (m.in.: prowadzi spotkania szkoleniowe dla liderów FC oraz konsultuje ich pracę), a jako lider FC prowadzi treningi umiejętności Family Connections dla rodzin.

 ➡️ NASI MENTORZY 

2 część szkolenia „Trening umiejętności DBT” zostanie uzupełniona nagraniami wykładów i prezentacji prof. Alana Fruzzetti oraz dr Armidy Fruzzetti

dr Armida Fruzzetti jest zastępcą dyrektora przychodni 3East DBT Adolescent Outpatient Clinic w McLean Hospital oraz instruktorem w Harvard Medical School. Armida przeszkoliła specjalistów w Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie w zakresie dialektycznej terapii behawioralnej (DBT) oraz DBT z rodzicami, parami i rodzinami. Prowadziła superwizję kliniczną DBT w Stanach Zjednoczonych i za granicą oraz pracowała w różnych warunkach klinicznych wykorzystując DBT dla dorosłych i młodzieży, nastolatków oraz par i rodzin. Oprócz pracy klinicznej prowadziła badania nad interakcjami rodzic-dziecko oraz rozwojem dysregulacji emocji. Armida jest dwujęzyczna, mówi w języku angielskim/hiszpańskim i pracowała w społeczności latynoskiej, koncentrując się na dostępie do opieki psychiatrycznej i szkolnictwa wyższego. Obecnie pracuje nad przystosowaniem DBT do użytku z nastolatkami cierpiącymi na cukrzycę typu 1, którzy zmagają się z samobójstwami i problemami medycznymi, oraz pomaga dostosować program NEA-BPD Family Connections dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

PRZYGOTUJ SIĘ PRZED SZKOLENIEM, OBEJRZYJ MATERIAŁY FILMOWE. 

Do pewnych zagadnień trzeba powracać kilukrotnie, żeby je utrwalić.

SAMOOKALECZENIA

Na tym filmie dowiesz się więcej o samookaleczeniach i o ich funkcji. 

POZNAJ IDEE DBT!

Na tym filmie dr Kimberley Vay mówi o tym, czym jest terapia dialektyczno-behawioralna. To bardzo dobry gruntowny wstęp do DBT. 

DLACZEGO DBT JEST TAKIE JAKIE JEST

Jeśli nurtują Cię pytania, dlaczego w DBT poza terapią indywidualną jest jeszcze coaching i trening umiejętności. Jeśli chcesz zrozumieć ich głębszy sens obejrzyj ten film. 

POZNAJ NASZĄ MENTORKĘ.

Na tym filmie dr Armida Fruzzetti omawia trudności z jakimi zmagają się dzieci oraz o wykorzystaniu treningu umiejętności DBT w pracy z dziećmi. Dla nas w Polsce takie treningi to jeszcze dalsza przyszłość. Natomiast uczestnicy tego szkolenia otrzymają dostęp do innych nagrań z dr Armidą Fruzzetti na temat treningu dla osób dorosłych. 

Do szkolenia pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

WAŻNA INFORMACJA 

Informacje na tej stronie mają charakter wstępny i nie stanowią pełnej o ostatecznej oferty. Informacje zostaną uzupełnione pod koniec czerwca 2023 w momencie uruchamiania rekrutacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i terminów szkolenia.

INNE SZKOLENIA DLA PTDBT  DLA PROFESJONALISTÓW W ROKU 2022!