Dla kogo DBT ?

Magda
Augustyniak

Terapia dialektyczno-behawioralna opracowana została w 1993 r przez Marshę Linehan i jej zespół pierwotnie dla osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline).  Pierwsze badania nad skutecznością DBT przeprowadzono na osobach z borderline z tendencjami samobójczymi. Jednak czy tylko w przepadku tych osób terapia jest skuteczna? Czy tylko w takich sytuacjach przynosi znaczącą poprawę samopoczucia? Otóż okazuje się, że DBT jest skuteczną formą leczenia w przypadku wielu osób.

Początki terapii i pierwsze badania jej skutecznością

Marsha Linehan, sama cierpiąca na zaburzenie osobowości z pogranicza, pracując w nurcie poznawczo-behawioralnym, myślała o stworzeniu terapii, która okazałaby się skuteczna dla osób dotkniętych tak, jak ona.

Wprowadzając instynktownie do metod swojej pracy dodatkowe elementy stworzyła nurt Trzeciej Fali- czyli DBT. Terapia, jak potwierdziły badania – okazała się skuteczna. Kolejne lata pracy nad terapią i badania jej skuteczności pokazały, że DBT jest skuteczne w przypadku pracy z nastolatkami o tendencjach samobójczych.

Ponad dwie dekady badań potwierdziły skuteczność terapii w redukcji zachowań nieadaptacyjnych, w tym samouszkodzeń, prób samobójczych i nadużywania substancji , u osób zdiagnozowanych jako osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza.

DBT skuteczne w wielu zaburzeniach

DBT stale rozwijana

Najnowsze badania dostępne na stronie linehaninstitute

DBT, a depresja i zaburzenia odżywiania

Mimo tego, iż pierwotnie opracowywane jako forma terapii dla osób z borderline, DBT okazało się skuteczne w przypadku osób starszych, które cierpiały na depresję. Wkrótce stwierdzono, że elementy terapii dialektyczno-behawioranej poprawiają ogólny stan chorych na depresję, a także z osobowością dyssocjalną. Wobec sukcesów terapeutów pracujących w nurcie DBT z osobami depresyjnymi i z zaburzeniami osobowości, poszerzano spektrum stosowania tej formy terapii. Zaczęto wykorzystywać jej elementy do pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania. Zarówno praktyka jak i wyniki badan klinicznych potwierdziły, że DBT można z powodzeniem stosować zarówno w przypadku bulimii jak i anoreksji, a także u osób otyłych. Uważność (w tym uważne jedzenie), medytacje, sposoby regulowania emocji proponowane przez DBT, okazały się świetnym sposobem, by poprawić dobrostan osób zmagających się z tą przypadłością.

 

DBT – regulacja emocji

Problemy z regulacją emocji, z wybuchami gniewu, złości, nadmiernym wstydem, czy lękiem, mają nie tylko osoby z borderline.

Na różnych etapach życia, w stresie, czy walcząc z przeróżnymi przeciwnościami losu, możemy okresowo mieć poczucie nieradzenia sobie. Dla tych wszystkich osób metody wypracowane przez Marshę Linehan mogą stać się skutecznym sposobem na poprawę funkcjonowania.

Wypracowanie i wyuczenie nowych umiejętności z zakresu terapii dialektyczno-behawioralnej przydatnych w sytuacjach, które mogą „przerastać” jest dobrym pomysłem dla wszystkich tych osób, które straciły poczucie panowania nad własnym życiem lub które czują się niewłaściwe, nieadekwatne, nieodpowiednie.

Terapeuci DBT pokazują i ćwiczą z pacjentami jak skutecznie radzić sobie ze złością, gniewem czy zazdrością, tak powszechną we współczesnym społeczeństwie, podkreślając jednocześnie, że każda emocja jest potrzebna i służy komunikowaniu się ze światem.

DBT – stres

DBT to skuteczna metoda radzenia sobie ze stresem– niezależnie czy będzie to stres powodowany problemami w pracy, na uczelni, czy w życiu prywatnym (problemy w relacjach, z rodziną, z niepłodnością, itd).

Umiejętności stosowane przez pacjentów Terapii Trzeciej Fali przywracają równowagę wewnętrzną i poprawiają samoocenę. DBT to przecież także praca z wewnętrznym krytykiem, a także nauka bycia tu i teraz. To praca z automatyzmami, sprawiającymi, że żyjemy „na autopilocie”.

Dla pacjentów skarżących się na problemy w relacjach, mających problemy ze skuteczną komunikacją opracowano cały cykl spotkań, na których uczestnicy uczą się formułowania komunikatów, okazywania szacunku sobie i innym, bycia w relacji z zachowaniem autonomii swojej jak i partnera.

DBT to także dobr pomysł dla wszystkich tych osób, które mają problemy z osiąganiem celów, realizacją zadań, wypełnianiu obowiązków. To także dobra terapia dla tych, którzy chcieliby zredukować niektóre swoje zachowania.

Umiejętności DBT, mimo tego, że początkowo opracowane dla osób z zaburzeniami osobowości i podejmujących próby samobójcze, stały się doskonałym narzędziem dla wszystkich tych, którzy pragną poprawić swój dobrostan, a także myślą o lepszym funkcjonowaniu w życiu społecznym.