Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT dla młodzieży. Moduł regulacja emocji.

Województwo: woj. pomorskie

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 16.30 – 18.30

Planowana data rozpoczęcia treningu: luty 2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: 6 tygodni, po sześciotygodniowym module regulacji emocji będzie organizowany trening z zakresu podążania drogą środkową, na który mogą dołączyć nowi członkowie.

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Tu i teraz, Ty – Psychoterapia, Małgorzata Graczyk, Paulina Krzyżanowska

Strona internetowa organizatora treningu: http://tuiterazty.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Małgorzata Graczyk

Imię i nazwisko (trener 2): Paulina Krzyżanowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Małgorzata Graczyk

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Paulina Krzyżanowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE w roku 2019

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Obie trenerki przeprowadziły już razem jeden cykl treningów umiejętności DBT dla młodzieży. Każda z trenerek we współpracy z innym trenerem prowadziła równolegle trening umiejętności DBT dla młodzieży.

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.