Trening umiejętności DBT

Informacje o terminie, miejscu i warunkach treningu

 

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT – Moduł Skuteczności Interpersonalnej

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: poniedziałek

Godziny  treningu: 18:30 – 20:40

Planowana data rozpoczęcia treningu: 8 kwietnia 2024

Ile tygodni będzie trwał trening?: 7 tygodni (moduł)

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Iga Zdanowska (Novite) i Anna Olechowska (Fala Wsparcia)

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Iga Zdanowska

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Olechowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/CEqe4or6CaQZgujf8

Strona www treningu: 

Wydarzenie na FB treningu: https://fb.me/e/3ua6o2ljD

 

                                                                         Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Iga Zdanowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Olechowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów  Iga Zdanowska oprócz psychoterapii, zajmuje się również neuropsychologią. Anna Olechowska jest asystentką badawczo-dydaktyczną na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i doktorantką na Akademii Pedagogiki Specjalnej i zajmuje się m.in. tematem wykluczenia. 

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.