Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening DBT online – moduł Skuteczność interpersonalna

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: on-lina

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 17.30-19.30

Planowana data rozpoczęcia treningu: 9 maja 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Maria Czarnecka, Aleksandra Szepietowska-Ilach

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Szepietowska-Ilach

Imię i nazwisko (trener 2): Maria Czarnecka

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWEUKILLZNktvJJXSoYIOTvuWbuiKmiVcXxikgXOFaUEm50g/viewform

Strona www treningu: 

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/221230587176545?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Szepietowska-Ilach

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Maria Czarnecka

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.