Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu: Trening umiejętności DBT, moduł Skuteczność Interpersonalna
Województwo: ON-LINE
Nazwa miejscowości: ON-LINE
Gmina, dzielnica, obszar miasta, gmina:
Dzień tygodnia treningu: środa
Godziny treningu: 18.00-20.00
Planowana data rozpoczęcia treningu: 26 października 2022
Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni
Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Bezpieczne Miejsce, Zuzanna Kalinowska i Joanna Wiatr-Abramowska
Strona internetowa organizatora treningu: terapiadbt.pl
Imię i nazwisko (trener 1): Zuzanna Kalinowska
Imię i nazwisko (trener 2): Joanna Wiatr-Abramowska
Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT: Tak
Pierwszy trener:
Imię i nazwisko (trener 1): Zuzanna Kalinowska
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej
Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą
Fruzzetti organizowane przez PTDBT, Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą
Fruzzettim organizowane przez PTDBT

Drugi trener:
Imię i nazwisko (trener 2): Joanna Wiatr-Abramowska
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 2: Certyfikowany terapeuta
Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą
Fruzzetti organizowane przez PTDBT, Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą
Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT: Tak
Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.