Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowym szkoleniu
Terapia dialektyczno-behawioralna w złożonym PTSD”
Szkolenie odbędzie się online i poprowadzi je międzynarodowy specjalista DBT i PTSD, prof. Martin Bohus. 

Strona rejestracji: https://dbt-ptsd-2020.konfeo.com/pl/groups

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/201207897907422/

Organizacja szkolenia przez PTDBT możliwa dzięki współpracy z zespołem Centrum DBT Emocje www.emocje.pro  Dziękujemy!


UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do materiałów  do pracy z pacjentami DBT-PTSD autorstwa  prof. M.Bohusa  w języku polskim a także dostęp do nagrania szkolenia online.

Organizacja szkolenia przez PTDBT możliwa dzięki współpracy z zespołem Centrum DBT Emocje www.emocje.pro  Dziękujemy!

Prowadzący:
Prof. Martin Bohus, Phd, MD, uzyskał stopień doktora i ukończył staż w neurologii i psychiatrii na Akademii Medycznej we Fryburgu. Specjalizował się w psychiatrii, psychoterapii i medycynie psychosomatycznej. Od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz dyrektorem Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Mannheim. Jest laureatem wielu nagród za badania w psychoterapii. Jest członkiem komitetu sterującego Niemieckiego Stowarzyszenia Psychiatrii (DGPPN), Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości (ESSPD), Prezydentem Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz DBT i Współprzewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Planowania Strategicznego dla DBT (SPM). Był przewodniczącym i głównym inicjatorem pierwszego Międzynarodowego kongresu na temat osobowości pogranicza, który odbył się w Berlinie w 2010 r. Od 2012 r. jest rzecznikiem jednostki ds. Badań klinicznych Mechanizmy zaburzonego przetwarzania emocji w BPD. Obecnie opublikował ponad 230 artykułów i rozdziałów książkowych, głównie na temat mechanizmów psychoterapii, zaburzeń z pogranicza i PTSD. Od wielu lat bliski współpracownik Marshy Linehan, międzynarodowy nauczyciel i superwizor DBT.

O szkoleniu:
To 4-dniowe szkolenie przedstawia terapię dialektyczno-behawioralną dla złożonego PTSD (DBT-PTSD). DBT-PTSD to terapia przeznaczona do leczenia osób dorosłych, któ®e doznały molestowania, wykorzystania w dzieciństwie, w tym osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline, BPD). 

Dla kogo to szkolenie:
Szkolenie jest skierowane do specjalistów   zdrowia psychicznego (psychiatrów, terapeutów, psychologów, pielęgniarki psychiatryczne,  oraz innych specjalistów zdrowia psychicznego pracujących w jednostkach klinicznych/terapeutycznych), zainteresowanych leczeniem złożonego zespołu stresu pourazowego przy użyciu opartych na dowodach zasad i procedur. Zalecana jest podstawowa znajomość DBT  i/lub zagadnień związanych z traumą. 

Program szkolenia (kolejność i godziny mogą ulec modyfikacji w trakcie szkolenia wg pracy grupy):

Dzień 1, poniedziałek 08.06.2020
8:30-9:00       Rejestracja uczestników, sprawdzenie techniczne
9:00-12:30     Podstawowe zasady i założenia DBT-PTSD
14:00-15:30   Model uważności opartej na współczuciu (Compassionate Mindfulness Model); Faza I leczenia: zaangażowanie pacjenta
15:30-16:00.  Podsumowanie, pytania do prowadzącego.

Dzień 2, wtorek 09.06.2020
9:00-12:30    Motywacja: indywidualne wartości i cele pacjenta; Indywidualny model traumy
14:00-15:30  Analiza zachowań ucieczkowych i unikowych; Możliwość tolerowania stresu; Wstyd, poczucie winy, odraza.
15:30-16:00.  Podsumowanie, pytania do prowadzącego.

Dzień 3, czwartek 18.06.2020
9:00-12:30 Umiejętności uczone w DBT-PTSD
14:00-15:30 Wspomagana ekspozycja.
15:30-16:00.  Podsumowanie, pytania do prowadzącego.

Dzień 4, piątek 19.06.2020
9:00-12:30 Wspomagana ekspozycja cd.
14:00-15:30 Jak żyć po przeżyciu traumy.
15:30-16:00.  Podsumowanie, pytania do prowadzącego.

Termin szkolenia: 08-09 oraz 18-19.06.2020.

Miejsce:
Szkolenie odbędzie się online

Opłaty szkoleniowe:
Do 30 kwietnia 2020:
SPECJALNA CENA: Członkowie PTDBT z opłaconą składką do 2020 – uczestnicy szkolenia DBT Comprehensive 2020: 1100 zł
Członkowie PTDBT z opłaconą składka 2020: 1300 zł
Pozostałe osoby:  1500 zł

Od 01 maja 2020:
Członkowie PTDBT z opłaconą składką na 2020: 1700 zł
Pozostałe osoby:  1900 zł

Cena szkolenia obejmuje:
– materiały szkoleniowe,
– tłumaczenie symultaniczne,
– przerwy kawowe,
– zaświadczenie udziału.

Język szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie tłumaczone symultanicznie na język polski.