Trening umiejętności DBT

 

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

 

Nazwa treningu Trening DBT KRAKÓW/ONLINE

Województwo: woj. małopolskie

Nazwa miejscowości: Kraków/ONLINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: czwartek

Godziny  treningu: 18:00 – 20:00

Planowana data rozpoczęcia treningu: 25.02.2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: 24 tygodniowy

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

 

Organizator treningu: Aneta Smolińska – Kot Pracownia Psychoterapii „Pro Balance”

Strona internetowa organizatora treningu: pro-balance.com.pl/oferta/

Imię i nazwisko (trener 1): Aneta Smolińska – Kot

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Wojciechowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:

Strona www treningu: pro-balance.com.pl/trening-umiejetnosci-dbt/

Wydarzenie na FB treningu: www.facebook.com/events/209545040901540

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Aneta Smolińska – Kot

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Wojciechowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE w roku 2019

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.