T

Trening umiejętności DBT

 

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

 

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT online 

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: poniedziałek

Godziny  treningu: 18-20

Planowana data rozpoczęcia treningu: 22 lutego 2021 r. 

Ile tygodni będzie trwał trening?: 16 -tygodni. 

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

 

Organizator treningu: Poznawczo.pl – Alicja Baranek i Katarzyna Ziółek-Jura 

Strona internetowa organizatora treningu: http://poznawczo.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Alicja Baranek

Imię i nazwisko (trener 2): Katarzyna Ziółek-Jura

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://www.facebook.com/events/860489434743160/

Strona www treningu: http://poznawczo.pl/trening-umiejetnosci-dbt/

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/860489434743160/

Link do obrazka https://www.facebook.com/176630702364138/photos/gm.860489594743144/4289149847778849

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Alicja Baranek

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT, DBT Comprehensive organizowane przez B-tech w Atenach, 2018-19 r.

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Katarzyna Ziółek-Jura

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Inne szkolenie DBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów mgr Alicja Baranek – psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (nr certyfikatu 463) i jedna z pierwszych w Polsce przeszkolonych całościowo terapeutek DBT. Prowadzi grupowe treningi DBT nieprzerwanie od 2017 roku. Od tego samego roku należy do Polskiego Towarzystwa DBT, od 2018 roku w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie.  Z prowadzonych przez nią treningów skorzystało do tej pory ok 200 osób. Założycielka centrum terapii Poznawczo.pl, liderka programu Family Connections, koordynuje zespoły samokształceniowo-konsultacyjne DBT i RODBT, prowadzi szkolenia i warsztaty dokształcające dla terapeutów z zakresu terapii behawioralnych.

mgr Katarzyna Ziółek-Jura – psycholog, terapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii, od roku współprowadzi treningi DBT dla dorosłych, od 1,5 roku uczestniczy w pracach zespołu konsultacyjno-samokształceniowego DBT.  Pracuje z młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami osobowości. Jest członkiem PTDBT i zespołu Poznawczo.pl 

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.