Trening umiejętności DBT
Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności online – UWAŻNOŚĆ
Forma spotkań: ON-LINE
Dzień tygodnia treningu: wtorek
Godziny treningu: 17-19
Planowana data rozpoczęcia treningu: 4 października 2022
Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni
Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej: Maria
Czarnecka i Aleksandra Szepietowska-Ilach
Strona internetowa organizatora treningu: cbtlublin.pl
Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Szepietowska-Ilach
Imię i nazwisko (trener 2): Maria Czarnecka
Link do formularza zapisów: https://forms.gle/KE4T6tguYDpktvKw8

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT 
Pierwszy trener:
Imię i nazwisko (trener 1): Aleksandra Szepietowska-Ilach
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta
Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą
Fruzzetti organizowane przez PTDBT
Drugi trener:
Imię i nazwisko (trener 2): Maria Czarnecka
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej
Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT
Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

————————————————————————————————————————
Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność
informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST organizowany przez stowarzyszenie PTDBT.
Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności
gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie
informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria
merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów
w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów,
stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane
informacje.