we współpracy z          National Education Alliance for Borderline Personality Disorder NEABPD

Trening Family Connections
Województwo ​woj. pomorskie
Nazwa miejscowości: ​Gdańsk
Dzień tygodnia treningu ​środa
Godziny treningu ​19:15
Rozpoczęcie:​ 15 maja 2019

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Informacje o treningu

Województwo: ​woj. pomorskie
Nazwa miejscowości: ​Gdansk
Gmina, dzielnica, obszar miasta, gmina: ​Gdansk
Organizator treningu: ​Olga Plenikowska i Marta Łukasiewicz
Strona internetowa organizatora treningu:
Miejsce, w którym odbywa się trening: ​Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa
Adres : ​Politechniczna 9/7
Dzień tygodnia treningu: ​środa
Godziny treningu: ​19:15
Planowana data rozpoczęcia treningu: ​15 maja 2019
Ile tygodni będzie trwał trening? Kiedy odbędzie się ostatni spotkanie? Czy niektóre spotkania nie odbędą
się z powodu świąt, długich weekendów?: ​12 tygodni, ostatnie spotkanie 31 lipca
Dodatkowe informacje:

Informacje o trenerach i zapisach

Imię i nazwisko (trener 1): ​Olga Plenikowska
Imię i nazwisko (trener 2): ​Monika Łukasiewicz
Adres e-mail do zapisów: ​olga.plenikowska@gmail.com
Telefon kontaktowy do zapisów: ​Olga Plenikowska, 500822829
Telefon kontaktowy 2 do zapisów: ​Monika Łukasiewicz, 602444674
Strona www treningu:
Wydarzenie na FB treningu:
Dodatkowe informacje dotyczące zapisów i kwalifikacji do grupy:

Liderzy tego treningu ​Pracują w ramach wolontariatu – nieodpłatnie
Dodatkowe informacje dotyczące wolontariatu lub informacje o źródłach finansowania.
Inne:.

Dodatkowe informacje
Trening jest prowadzony we współpracy z PTDBT w ramach programu Family Connections, a trenerzy wzięli udział w szkoleniu
organizowanym przez PTDBT i NEABPD.Program Family Connections ™ (FC ™ ) to bezpłatny program treningów umiejętności
dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji oraz doświadczających
kryzysów i uzależnień, oparty na Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Więcej informacji o programie na stronie:
ptdbt.pl/dlarodzin