Trening umiejętności DBT online – Tolerancja dolegliwości psychicznych

Dzień tygodnia treningu: wtorek
Godziny treningu: 17:30 – 19:30
Planowana data rozpoczęcia treningu: 22 czerwca 2021
Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni
Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Psychoterapii INACZEJ – Beata Cugowska i Damian Ochman
Strona internetowa organizatora treningu: https://fb.me/e/GyUrTT0k
Imię i nazwisko (trener 1): Beata Cugowska
Imię i nazwisko (trener 2): Damian Ochman
Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:
Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/165951178832008/

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT: Tak
Pierwszy trener
Imię i nazwisko (trener 1): Beata Cugowska
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 1: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną
Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT
Drugi trener
Imię i nazwisko (trener 2): Damian Ochman
Posiada dyplom psychologa: pedagog
Wykształcenie trenera 2: Specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji
Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów:

Beata Cugowska – psycholog, psychoterapeuta
poznawczo-behawioralny. Ukończyła całościowe szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, jak również całościowe szkolenie z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej organizowane przez Polskie Towarzystwo DBT. Od 3 lat prowadzi regularnie grupy treningu umiejętności DBT dla osób z diagnozą borderline oraz dysregulacji emocji. Jest również członkiem zespołów konsultacyjnych dla terapeutów DBT. 

Damian Ochman – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeuta dzieci i
młodzieży w trakcie specjalizacji. Ukończył całościowe szkolenia z zakresu Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Współprowadzi treningi grupowe umiejętności DBT dla osób z diagnozą borderline oraz dysregulacją emocji; w tym zakresie również prowadzi psychoterapię indywidualną.

————————————————————————————————————–
Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST organizowany przez stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.