Trening umiejętności DBT

Informacje o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening Umiejętności DBT

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 19:15 – 21:15

Planowana data rozpoczęcia treningu: 03 października 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 13 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

 

Organizator treningu: Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej Natalia Liszewska, Paula Chibowska, Natalia Stasiowska

Strona internetowa organizatora treningu: itpb.pl

Imię i nazwisko (trener 1): Natalia Stasiowska

Imię i nazwisko (trener 2): Paula Chibowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/h3m4ZwCrZSnX1gZz6

Strona www treningu: https://akademia.itpb.pl/product/trening-umiejetnosci-dbt-edycja-2023/

 

                                                                                                               Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Natalia Stasiowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Paula Chibowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Nie

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.