Trening umiejętności DBT

Informacje o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT-A dla młodzieży i rodziców

Województwo: woj. małopolskie

Nazwa miejscowości: Kraków

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: środa

Godziny  treningu: 17:30-19:30

Planowana data rozpoczęcia treningu: 4 października 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 24 tygodnie, w podziale na moduły

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Dialektycznie.pl

Strona internetowa organizatora treningu: www.dialektycznie.pl

Imię i nazwisko (trener 1): Kaja Wieczorek-Socha

Imię i nazwisko (trener 2): Emilia Sygulska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://dialektycznie.pl/trening-dbta/

Strona www treningu: https://dialektycznie.pl/trening-dbta/

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Kaja Wieczorek-Socha

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta, specjalistka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Emilia Sygulska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.