Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

 

Nazwa treningu Trening Umiejętności DBT online – Tolerancja na stres i radzenie sobie w kryzysie

Województwo: woj. mazowieckie

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: czwartek

Godziny  treningu: 19-21

Planowana data rozpoczęcia treningu: 7.09.2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 6 tygodni ( po tym module planowana kolejny moduł regulacja emocji ) 

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Gabinet Psychoterapii Maria Czarnecka
Katarzyna Czarnecka Psycholog Psychoterapia 

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Maria Czarnecka 

Imię i nazwisko (trener 2): Katarzyna Czarnecka 

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/iKoHv779ivSip3Ze6

Strona www treningu: 

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/299741442523709/299741459190374/?ref=newsfeed

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Maria Czarnecka 

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT, Centrum DBT Emocje

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Katarzyna Czarnecka 

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Inne szkolenie DBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów https://www.znanylekarz.pl/katarzyna-czarnecka-2/psycholog/warszawa
https://twojpsycholog.pl/profil-psychologa/maria-czarnecka-1094

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.