Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Jesienny Trening Umiejętności DBT- moduł tolerancji dyskomfortu psychicznego

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: poniedziałek

Godziny  treningu: 18:30-20:40

Planowana data rozpoczęcia treningu: 4 Wrzesień 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Terapeo.eu, Magdalena Kimel, Anna Wojciak Sokołowska

Strona internetowa organizatora treningu: www.terapeo.eu

Imię i nazwisko (trener 1): Magdalena Kimel

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Wojciak Sokołowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/hYbzL6npRRK1a5f8A

Wydarzenie na FB treningu: https://fb.me/e/4ns9O0sxV

 

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

 

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Magdalena Kimel

Posiada dyplom psychologa: Psychoterapeuta Poznawczo- Behawioralny

Wykształcenie trenera 1: Dyplom z Ilrandii

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Anna Wojciak Sokołowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Moduł będzie przeprowadzony przez cztery trenerki – Igę Zdanowską, Annę Olechowską, Magdalenę Klimel i Annę Anna Wójciak-Sokołowską. Wszystkie trenerki są członkiniami PTDBT i przeszły kurs DBT Comprehensive. 

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.