Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu: Grupa dialektyczno – behawioralna dla rodzin – trening umiejętności
Województwo: woj. mazowieckie
Nazwa miejscowości: Warszawa
Gmina, dzielnica, obszar miasta, gmina: Praga Południe, Gocław
Dzień tygodnia treningu: środa
Godziny treningu: 18.45 – 20.45
Planowana data rozpoczęcia treningu: październik 2022
Ile tygodni będzie trwał trening?: 24 – tygodniowy
Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć
nowa osoba

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Ingenium, Beata Kita, Aneta Brzozowska
Strona internetowa organizatora treningu: centrumingenium.pl
Imię i nazwisko (trener 1): Beata Kita
Imię i nazwisko (trener 2): Aneta Brzozowska
Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:
Strona www treningu: http://www.centrumingenium.pl/grupa-dbt-dla-rodzin/
Wydarzenie na FB treningu:

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT: Tak
Pierwszy trener:
Imię i nazwisko (trener 1): Beata Kita
Posiada dyplom psychologa: Tak
Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta
Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE
Drugi trener:
Imię i nazwisko (trener 2): Aneta Brzozowska
Posiada dyplom psychologa: pedagog
Wykształcenie trenera 2: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną
Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Inne szkolenie DBT
Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT tylko jeden z trenerów
Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Aneta Brzozowska – certyfikat trenera ART – Treningu

 

Zastępowania Agresji, certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii
Motywującej (członkini MINT), certyfikat trenera Wideotreningu Komunikacji VIT, certyfikat
edukatora rodzinnego Programu Wzmacniania Rodziny.
Beata Kita – Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa
Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Certyfikat terapeuty motywującego Polskiego Towarzystwa
Terapii Motywującej, certyfikat ukończenia całościowego szkolenia z zakresu terapii
dialektyczno-behawioralnej DBT – The British Psychological Society & GreenWood Mentors Ltd,
certyfikat ukończenia szkolenia podyplomowego w zakresie systemowej terapii rodzin Instytutu
Psychiatrii i Neurologii, Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.