Zapraszamy profesjonalistów, którzy chcą zrozumieć specyfikę zaburzeń nadmiernej kontroli (overcontrol) i zapoznać się z rozwijającą się od niemal 25 lat na świecie odłamem terapii 3 fali CBT – radykalnie otwartym DBT. 

Jest to terapia powstała, aby skuteczniej pomagać osobom zmagającym się z zaburzeniami osobowości z dawnej wiązki C (osobowość unikająca, obsesyjno-kompulsywna, zależna) jak również osobowością schizoidalną, przewlekłą depresją, usztywnioną fobią społeczną czy anoreksją. Wspólnym mianownikiem tych problemów zdrowia psychicznego jest właśnie nadmierna samokontrola, utrudniająca znacznie tworzenie satysfakcjonujących, bliskich, intymnych więzi z innymi ludźmi. 

Będzie to już ósmy z kolei i jednocześnie pierwszy w tym odłamie terapii zespół samokształceniowy uruchomiony przez PTDBT. 

INFORMACJE OGÓLNE:

 • spotykamy się raz w tygodniu, w piątki od 10.30 do 12.00 
 • studiujemy na zmianę dwa podręczniki autora terapii – Thomasa R. Lyncha:
 1. 'Radically Open Dialectical Behavior Therapy. Theory and Practice for treating disorders of overcontrol.'
 2. 'The skills training manual for Radically Open Dialectical Behavior Therapy. A clinician’s guide for treating disorders of overcontrol'.

(podręczniki nie są przetłumaczone na polski, należy samodzielnie uzyskać dostęp do treści)

 • raz w tygodniu czytamy podstawowy podręcznik w gronie nowych osób, a raz w tygodniu spotykamy się razem z dotychczasowymi członkami zespołu, aby studiować trening umiejętności RO DBT, poząwszy od lekcji 12 (zespół pracuje już jakiś czas). 
 • tempo czytania obejmować będzie  ok 1-2 rozdziały tygodniowo. 
 • na każde spotkanie wszyscy uczestnicy czytają wskazany rozdział/fragment tekstu
 • będziemy pracować zgodnie z harmonogramem
  • co tydzień jedna osoba zgłasza się do referowania wybranego fragmentu książki i moderowania dyskusji .
  • wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, opiekun zespołu będzie służyć pomocą 🙂
  • jeden z uczestników zespołu notuje najważniejsze kwestie omawiane na spotkaniu 
 • Dbamy o przyjazną atmosferę spotkania, niewiedzę, niezrozumienie traktujemy jako naturalny krok na drodze do osiągnięcia wiedzy 🙂 
 • Taki sposób pracy pomaga nam utrwalić ślady pamięciowe, utrzymać motywację do czytania książki, wzajemnie korzystać z czasu jaki kolega/koleżanka poświęci na bardziej wnikliwe przeczytanie któregoś z fragmentów.
 • Opiekunem zespołu będzie Alicja Baranek ()

TERMINY: 

Spotykamy się 

 • piątki od 10.30 do 12.00 począwszy od 8 stycznia do czasu przeczytania obu podręczników (czyli przez ok. 7-8 miesięcy). 

DO KOGO KIEROWANY JEST ZESPÓŁ: 

W zespole samokształceniowym mogą wziąć udział 

 • psycholodzy, (posiadający dyplom)
 • osoby rozpoczynające lub będące w trakcie szkoły psychoterapii. 
 • psychoterapeuci
 • psychiatrzy i lekarze w trakcie specjalizacji
 • inne osoby pracujące w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, po ustaleniu możliwości udziału z opiekunem zespołu
 • czytające po angielsku
 • posiadające dostęp do podręczników 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZESPOLE SAMOKSZTAŁCENIOWYM:

 • bycie psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą, innym specjalistą z obszaru ochrony zdrowia psychicznego
 • bycie członkiem PTDBT lub zapisanie się do PTDBT opłacenie składki członkowskiej na rok 2020
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach, 4 nieobecności pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuowania spotkań w zespole, moderowanie dyskusji, stawianie pytań, dzielenie się wątpliwościami 
 • stabilne łącze internetowe
 • dostęp do Google Drive, posiadanie lub założenie konta google, zwykle będzie to konto powiązane z adresem e-mail

ZAPISY

Jeśli jesteś profesjonalistą i chciałbyś dołączyć do takiego zespołu, zapisz się przez formularz poniżej lub kliknij link: https://forms.gle/xmEmbNHV556zys1M6

UWAGA!

Ze względów logistycznych rekrutacja zostanie zamknięta kiedy zgłosi się 10 osób.