Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zaprasza Państwa na:

12-dniowe całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej  (DBT Comprehensive)
                                                                              Część I: 6-8 luty 2020, Sopot
                                                                              Część II: 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków (nowy wstępny termin i miejsce, zmiana z przyczyn niezależnych)
                                                                              Część III: 20-22 września 2020, Kraków
                                                                              Część IV: Miejsce zostanie podane

Terapia DBT:
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to integracyjny, oparty na dowodach program, który łączy podejście zorientowane na akceptację z precyzją podejścia poznawczo-behawioralnego. Wiele kontrolowanych badań potwierdza skuteczność DBT w leczeniu młodzieży i dorosłych z problemami dysregulacji emocjonalnej (m.in. zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje suicydalne, samookaleczenia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania), a zwłaszcza w zakresie: poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji, zwiększenia zaangażowania w terapię, znaczącej poprawy w zakresie nastroju, funkcjonowania w relacjach oraz w pracy/w szkole. Terapia dialektyczno-behawioralna obejmuje 5 kluczowych komponentów (trybów leczenia): 1) trening umiejętności, 2) generalizację umiejętności (w tym coaching), 3) terapię indywidualną, 4) sesje rodzinne oraz inne uzupełniające interwencje oraz 5) zespół konsultacyjny.

Opis szkolenia:
Całościowe szkolenie obejmuje 12 dni w czterech modułach 3-dniowych w ciągu siedmiu miesięcy. Zakres szkolenia obejmuje wszystkie 5 kluczowych komponentów DBT i pomoże uczestnikom w rozwinięciu pełnego programu DBT w ich miejscach pracy. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości wdrożenia i adaptacji programu DBT dla różnych populacji, m.in. dla pacjentów z diagnozami złożonymi, o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych, w różnym wieku i na różnych poziomach rozwojowych, w zależności od poziomu i rodzaju wsparcia otoczenia oraz możliwości instytucjonalnych. Część I oraz II obejmować będą teorię oraz konceptualizację modelu DBT, strukturę leczenia, umiejętności w formacie indywidualnym oraz grupowym, a także zasady funkcjonowania w zespole konsultacyjnym.  Część III oraz IV obejmuje dodakowo superwizję  oraz konsultację zespołów i przypadków, naukę modelu pracy z rodzicami i rodzinami.

Program:
Część I: Teoria, struktura, cele oraz strategie leczenia, 3-dni, 6-8 luty 2020, Sopot, Uniwersytet SWPS
Część II: Umiejętności DBT, Trening umiejętności oraz coaching w zakresie umiejętności, 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków (miejsce zostanie podane)
Część III: Rozwijanie programu DBT, konsultacja zespołu oraz omawianie przypadków, 20-22 września, Kraków (miejsce zostanie podane)
Część IV: Zaawansowana konsultacja zespołów oraz przypadków, praca w populacjach specjalnych,  termin i miejsce zostaną podane

UWAGA:
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników na dzień 15.12.2019, nie pozwalających na pokrycie kosztów organizacyjnych Szkolenia, termin rozpoczęcia Szkolenia zostanie przesuniety na datę zaplanowanej Części II (marzec 2020) lub Części III (czerwiec 2020). Dlatego osoby zdecydowane na udział w Szkoleniu zachęcamy do niezwłocznego zapisu: dzięki temu będa mogli Państwo skorzystać z atrakcyjnej ceny Szkolenia.

Uczestnicy całościowego szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończenia programu DBT Comprehensive. Uczestnicy części teortyczne (I oraz II ) otrzymają zaświadczenia ukończenia programu z liczbą godzin.. Uczestnicy części teoretycznej tylko  I lub II otrzymają zaświadczenia ukończenia tych szkoleń z liczbą godzi

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie możecie Państwo wziąć udziału w całym szkoleniu DBT Comperhensive, to istnieje możliwość zapisania się na moduł 1 lub 2 albo na dwa pierwsze moduły łącznie. Linki do tych opcji znajdują się poniżej:

Strona rejestracji tylko na Część I: Wprowadzenie do DBT: https://dbt-comprehensive-2020-czesc1.konfeo.com/pl/groups

Strona rejestracji tylko na Część II: Umiejętności DBT: https://cz2-umiejetnosci-dbt-2020.konfeo.com/pl/groups

Strona rejestracji łącznie na Część I oraz II szkolenia: https://admin.konfeo.com/dashboards/events/26164

Prowadzący:

Dr Alan E. Fruzzetti jest profesorem psychologii, założycielem, superwizorem i terapeutą DBT w programie dla młodzieży w McLean Hospital, w USA.  Jest jednym ze współtwórców terapii dialektyczno-behawioralnej, badaczem i wieloletnim współpracownikiem M. Linehan i Behavioral Tech. Autorem i współautorem książek i artykułów, twórcą terapii DBT dla par i rodzin. Jest współtwórcą (wraz z dr Perry Hoffman) znanego już w Polsce programu Family Connections™.

Dr Armida R. Fruzzetti jest psychologiem klinicznym, superwizorem i terapeuta DBT w programie dla młodzieży w McLean Hospital, w USA. Specjalizuje się także w terapii DBT jako interwencji dla par i rodzin, jest współautorką wielu książek i artykułów, profesorem psychologii Uniwersytety w Nevadzie, USA.

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla:
1)  psychologów*, psychiatrów*, psychoterapeutów*
2) Innych praktyków zdrowia psychicznego*: pedagodzy, specjaliści socjoterapii, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci środowiskowi, terapeuci uzależnień; osoby zainteresowane udziałem a nie wymienione w powyższych grupach zawodowych prosimy o kontakt: .

* Wymagane doświadczenie pracy klinicznej 2 lata.

**Psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego: osoby z certyfikatem psychoterapeuty szkolenia całościowego, osoby które ukończyły szkolenie całościowe, osoby w trakcie szkolenia całościowego.

Data i miejsce:
Część I:
6-8 lutego 2020 w godz 9:00-17:00
Uniwersytet SWPS, ul. Polna 16/20 81-745 Sopot

Część II:
29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków (nowy wstępny termin, zmiana z przyczyn niezależnych)

część III:
 20-22 września 2020, Kraków

Część IV:
Nowe miejsce zostanie podane

Koszt szkolenia:
Członkowie PTDBT****:
– Promocyjna wczesna cena do 15.12.2019 – płatność w całości: 3700 zł
– Regularna cena od 15.12.2019 – płatność w całości: 4000 zł

Pozostali uczestnicy:
– Promocyjna wczesna cena do 15.12.2019- płstność w całości: 4000 zł
– Regularna cena od 15.12.2019- płatność w całości: 4400 zł

Cena wczesna promocyjna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności do 15.12.2019Cena regularna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności po 15.12.2019.

Udostępniamy możliwość rozłożenia płatności na raty:
W przypadku wybrania opcji płatności ratalnej uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty przelewem na konto bankowe zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat. Brak wniesienia kolejnej raty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Wpłaty, które zostały już zrealizowane nie podlegają zwrotowi

Harmonogram wpłat dla wczesnej rejestracji:
                                          do 15.12.2019        do 28.02.2020        do 30.04.2020      do 30.06.2020          suma
Członkowie PTDBT:             1500zł                      1000zł                      800zł                      600zł                    3900zł
Pozostałe osoby:                 1600zł                      1300zł                      800zł                       600zł                   4300zł

Harmonogram wpłat dla regularnej rejestracji:
                                          do 14.01.2020        do 28.02.2020        do 30.04.2020      do 30.06.2020          suma
Członkowie PTDBT:             1600zł                      1300zł                      800zł                      600zł                    4300zł
Pozostałe osoby:                 1800zł                      1400zł                      800zł                       600zł                   4600zł

**** Członkowie PTDBT z opłaconymi składkami. Osoby, które korzystają ze zniżki członkowskiej przy zapisie na szkolenie, zobowiązują się zadbać o utrzymanie członkostwa także w trakcie trwania szkolenia w 2020 roku.

 
Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– tłumaczenie symultaniczne,
– zaświadczenie udziału w szkoleniu,

Literatura zalecana:
Przed przystąpieniem do szkolenia, zalecamy uczestnikom przeczytanie następujących podręczników:

Linehan, M. (1993) Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo UJ, wydanie polskie 2007, 2010.

Linehan, M (2016) Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności. Podręcznik terapeuty, Wydawnictwo UJ.

Linehan, M (2016) Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności. Materiały i ćwiczenia dla pacjentów, Wydawnictwo UJ.