Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej zaprasza Państwa na:

12-dniowe całościowe szkolenie w terapii dialektyczno-behawioralnej  (DBT Comprehensive)
                                                                              Część I: 6-8 luty 2020, Sopot
Część II: 15-17 marca 2020, Warszawa
Część III: 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków
Część IV: 20-22 września 2020, Warszawa

Strona rejestracji: https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groups

Terapia DBT:
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to integracyjny, oparty na dowodach program, który łączy podejście zorientowane na akceptację z precyzją podejścia poznawczo-behawioralnego. Wiele kontrolowanych badań potwierdza skuteczność DBT w leczeniu młodzieży i dorosłych z problemami dysregulacji emocjonalnej (m.in. zaburzenia osobowości z pogranicza, tendencje suicydalne, samookaleczenia, uzależnienia, zaburzenia odżywiania), a zwłaszcza w zakresie: poprawy bezpieczeństwa i stabilizacji, zwiększenia zaangażowania w terapię, znaczącej poprawy w zakresie nastroju, funkcjonowania w relacjach oraz w pracy/w szkole. Terapia dialektyczno-behawioralna obejmuje 5 kluczowych komponentów (trybów leczenia): 1) trening umiejętności, 2) generalizację umiejętności (w tym coaching), 3) terapię indywidualną, 4) sesje rodzinne oraz inne uzupełniające interwencje oraz 5) zespół konsultacyjny.

Opis szkolenia:
Całościowe szkolenie obejmuje 12 dni w czterech modułach 3-dniowych w ciągu siedmiu miesięcy. Zakres szkolenia obejmuje wszystkie 5 kluczowych komponentów DBT i pomoże uczestnikom w rozwinięciu pełnego programu DBT w ich miejscach pracy. W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości wdrożenia i adaptacji programu DBT dla różnych populacji, m.in. dla pacjentów z diagnozami złożonymi, o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych, w różnym wieku i na różnych poziomach rozwojowych, w zależności od poziomu i rodzaju wsparcia otoczenia oraz możliwości instytucjonalnych. Część I oraz II obejmować będą teorię oraz konceptualizację modelu DBT, strukturę leczenia, umiejętności w formacie indywidualnym oraz grupowym, a także zasady funkcjonowania w zespole konsultacyjnym.  Część III oraz IV obejmuje dodakowo superwizję  oraz konsultację zespołów i przypadków, naukę modelu pracy z rodzicami i rodzinami.

Program:
Część I: Teoria, struktura, cele oraz strategie leczenia, 3-dni, 6-8 luty 2020, Sopot, Uniwersytet SWPS
Część II: Umiejętności DBT, Trening umiejętności oraz coaching w zakresie umiejętności, 15-17 marca 2020, Warszawa, Uniwersytet SWPS
Część III: Rozwijanie programu DBT, konsultacja zespołu oraz omawianie przypadków, 29-30 czerwca – 01 lipca 2020, Kraków (miejsce zostanie podane
Część IV: Zaawansowana konsultacja zespołów oraz przypadków, praca w populacjach specjalnych, 20-22 września Warszawa, Uniwersytet SWPS

UWAGA:
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników na dzień 15.12.2019, nie pozwalających na pokrycie kosztów organizacyjnych Szkolenia, termin rozpoczęcia Szkolenia zostanie przesuniety na datę zaplanowanej Części II (marzec 2020) lub Części III (czerwiec 2020). Dlatego osoby zdecydowane na udział w Szkoleniu zachęcamy do niezwłocznego zapisu: dzięki temu będa mogli Państwo skorzystać z atrakcyjnej ceny Szkolenia.

Uczestnicy całościowego szkolenia otrzymają zaświadczenia o ukończenia programu DBT Comprehensive. Uczestnicy części teortyczne (I oraz II ) otrzymają zaświadczenia ukończenia programu z liczbą godzin.. Uczestnicy części teoretycznej tylko  I lub II otrzymają zaświadczenia ukończenia tych szkoleń z liczbą godzi

Uprzejmie informujemy, że jeśli nie możecie Państwo wziąć udziału w całym szkoleniu DBT Comperhensive, to istnieje możliwość zapisania się na moduł 1 lub 2 albo na dwa pierwsze moduły łącznie. Linki do tych opcji znajdują się poniżej:

Strona rejestracji tylko na Część I: Wprowadzenie do DBT: https://dbt-comprehensive-2020-czesc1.konfeo.com/pl/groups

Strona rejestracji tylko na Część II: Umiejętności DBT: https://cz2-umiejetnosci-dbt-2020.konfeo.com/pl/groups

Strona rejestracji łącznie na Część I oraz II szkolenia: https://admin.konfeo.com/dashboards/events/26164

Prowadzący:

Dr Alan E. Fruzzetti jest profesorem psychologii, założycielem, superwizorem i terapeutą DBT w programie dla młodzieży w McLean Hospital, w USA.  Jest jednym ze współtwórców terapii dialektyczno-behawioralnej, badaczem i wieloletnim współpracownikiem M. Linehan i Behavioral Tech. Autorem i współautorem książek i artykułów, twórcą terapii DBT dla par i rodzin. Jest współtwórcą (wraz z dr Perry Hoffman) znanego już w Polsce programu Family Connections™.

Dr Armida R. Fruzzetti jest psychologiem klinicznym, superwizorem i terapeuta DBT w programie dla młodzieży w McLean Hospital, w USA. Specjalizuje się także w terapii DBT jako interwencji dla par i rodzin, jest współautorką wielu książek i artykułów, profesorem psychologii Uniwersytety w Nevadzie, USA.

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla:
1)  psychologów*, psychiatrów*, psychoterapeutów*
2) Innych praktyków zdrowia psychicznego*: pedagodzy, specjaliści socjoterapii, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci środowiskowi, terapeuci uzależnień; osoby zainteresowane udziałem a nie wymienione w powyższych grupach zawodowych prosimy o kontakt: .

* Wymagane doświadczenie pracy klinicznej 2 lata.

**Psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego: osoby z certyfikatem psychoterapeuty szkolenia całościowego, osoby które ukończyły szkolenie całościowe, osoby w trakcie szkolenia całościowego.

Data i miejsce:
Część I:
6-8 lutego 2020 w godz 9:00-17:00
Uniwersytet SWPS, ul. Polna 16/20 81-745 Sopot

Część II:
15-16-17 marca 2020 w godz 9:00-17:00
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

część III:
29-30 czerwca 2020 – 01 lipca 2020
Kraków, miejsce zostanie podane

Część IV:
20-21-22 września 2020 w godz 9:00-17:00
Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa

Koszt szkolenia:
Członkowie PTDBT****:
– Promocyjna wczesna cena do 15.12.2019 – płatność w całości: 3700 zł
– Regularna cena od 15.12.2019 – płatność w całości: 4000 zł

Pozostali uczestnicy:
– Promocyjna wczesna cena do 15.12.2019- płstność w całości: 4000 zł
– Regularna cena od 15.12.2019- płatność w całości: 4400 zł

Cena wczesna promocyjna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności do 15.12.2019Cena regularna obowiązuje przy zapisie i dokonaniu płatności po 15.12.2019.

Udostępniamy możliwość rozłożenia płatności na raty:
W przypadku wybrania opcji płatności ratalnej uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty przelewem na konto bankowe zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat. Brak wniesienia kolejnej raty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Wpłaty, które zostały już zrealizowane nie podlegają zwrotowi

Harmonogram wpłat dla wczesnej rejestracji:
                                          do 15.12.2019        do 28.02.2020        do 30.04.2020      do 30.06.2020          suma
Członkowie PTDBT:             1500zł                      1000zł                      800zł                      600zł                    3900zł
Pozostałe osoby:                 1600zł                      1300zł                      800zł                       600zł                   4300zł

Harmonogram wpłat dla regularnej rejestracji:
                                          do 14.01.2020        do 28.02.2020        do 30.04.2020      do 30.06.2020          suma
Członkowie PTDBT:             1600zł                      1300zł                      800zł                      600zł                    4300zł
Pozostałe osoby:                 1800zł                      1400zł                      800zł                       600zł                   4600zł

**** Członkowie PTDBT z opłaconymi składkami. Osoby, które korzystają ze zniżki członkowskiej przy zapisie na szkolenie, zobowiązują się zadbać o utrzymanie członkostwa także w trakcie trwania szkolenia w 2020 roku.

 
Cena zawiera:
– materiały szkoleniowe,
– tłumaczenie symultaniczne,
– zaświadczenie udziału w szkoleniu,

Literatura zalecana:
Przed przystąpieniem do szkolenia, zalecamy uczestnikom przeczytanie następujących podręczników:

Linehan, M. (1993) Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo UJ, wydanie polskie 2007, 2010.

Linehan, M (2016) Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności. Podręcznik terapeuty, Wydawnictwo UJ.

Linehan, M (2016) Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Trening umiejętności. Materiały i ćwiczenia dla pacjentów, Wydawnictwo UJ.

Regulamin Szkolenia:
DBT Comprehensive – Całościowe szkolenie DBT: 12 dni w 2020 roku

I. Postanowienia ogólne
1.      Wydarzenie DBT Comprehensive – Całościowe szkolenie DBT: 12 dni zwane w dalszej części regulaminu Szkoleniem, odbędzie się w 2020 roku i zostanie zrealizowane w formie czterech 3-dniowych zjazdów przez prowadzących:
1.1   Część I: Wprowadzenie do DBT, 6-8 lutego 2020 w Sopocie, prowadzący dr Alan E. Fruzzetti,
1.2   Część II: Umiejętności DBT, 15-17 marca 2020 w Warszawie, prowadząca dr Armida R. Fruzzetti,
1.3   Część III: Praca w zespole konsultacyjnym, przypadki kliniczne, 28-29 czerwca do 01 lipca 2020 w Krakowie, prowadzący dr Alan E. Fruzzetti,
1.4   Część IV: Praca w zespole konsutlacyjnym, przypadki kliniczne, 20-22 września 2020 w Warszawie, prowadzący dr Alan E. Fruzzetti.
2.      Organizatorem Szkolenia jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej z siedzibą w Gdańsku, ul. Politechniczna 9/7 80-288 Gdańsk, NIP: 9571090202, REGON: 366073484 KRS: 0000652425 zwany dalej Organizatorem.

II. Zasady uczestnictwa
1.      Ramowy program Szkolenia znajduje się na stronie internetowej https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groups . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
2.      W Szkoleniu mogą wziąć udział psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci oraz inni specjaliści i praktycy zdrowia psychicznego. Istnieje także możliwość udziału tylko w pierwszej i/lub drugiej części Szkolenia. 
a)      Kryteria udziału oraz wysokości opłat za Szkolenie:  Szkolenie całościowe DBT – 12 dni
Kryteria udziału:
1)Psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapuetycznego*  2) Inni praktycy zdrowia psychicznego, terapii**
Opłaty:
Członkowie PTDBT: cena do 15.12.2019: 3700zł / cena po 15.12.2019: 4000zł
Pozotałe osoby: cena do 15.12.2019: 4000zł / cena po 15.12.2019: 4400 zł

Część I – 3 dni
Kryteria udziału: 
1)Psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapuetycznego*   
Opłaty:
Członkowie PTDBT: cena do 15.12.2019: 1200zł / cena po 15.12.2019: 1400zł
Pozotałe osoby: cena do 15.12.2019: 1400zł / cena po 15.12.2019: 1500 zł

Część II – 3 dni
Kryteria udziału:
1)Psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapuetycznego*  2) Inni praktycy zdrowia psychicznego, terapii **
Opłaty:
Członkowie PTDBT: cena do 15.12.2019: 1200zł / cena po 15.12.2019: 1400zł
Pozotałe osoby: cena do 15.12.2019: 1400zł / cena po 15.12.2019: 1500 zł

Część I i II – 6 dni
Kryteria udziału:
1)Psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapuetycznego*  2) Inni praktycy zdrowia psychicznego, terapii**
Opłaty:
Członkowie PTDBT: cena do 15.12.2019: 2300zł / cena po 15.12.2019: 2600zł
Pozotałe osoby: cena do 15.12.2019: 2600zł / cena po 15.12.2019: 2800 zł

*Psychoterapeuci/uczestnicy całościowego szkolenia psychoterapeutycznego 4 letniego w uznanym nurcie: osoby z certyfikatem psychoterapeuty szkolenia całościowego, osoby które ukończyły szkolenie całościowe, osoby w trakcie szkolenia całościowego.
** Pedagodzy, specjaliści socjoterapii, pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci środowiskowi, terapeuci uzależnień; osoby zainteresowane udziałem nie wymienione w powyższych grupach zawodowych prosimy o kontakt:
*** Członkowie PTDBT z opłaconymi na bieżąco składkami. Osoby, które korzystają ze zniżki członkowskiej przy zapisie na szkolenie, zobowiązują się zadbać o utrzymanie członkostwa także w trakcie trwania szkolenia w 2020 roku. 

b)     Aby uczestniczyć w Szkoleniu konieczna jest rejestracja poprzez formularz rejestracji na Szkolenie dostępny na stronie: https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groupsRejestracja tylko na Część I szkolenia: https://dbt-comprehensive-2020-czesc1.konfeo.com/pl/groupsRejestracja tylko na Część II szkolenia: https://cz2-umiejetnosci-dbt-2020.konfeo.com/pl/groupsRejestracja łącznie na Część I oraz II: https://dbt-comprehensive-poland-2020-czesc-1i2.konfeo.com/pl/groups
c)      Płatności za udział w Szkoleniu należy wpłacać na konto 85 1140 2004 0000 3602 7906 4629 mBank, przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności internetowych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
d)      W przypadku wybrania opcji płatności ratalnej uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty przelewem na konto bankowe zgodnie z poniższym harmonogramem wpłat. Brak wniesienia kolejnej raty jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Wpłaty, które zostały już zrealizowane nie podlegają zwrotowi.
3.      Zarejestrowanie uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4.      Opłata pobierana od uczestników przeznaczona jest na pokrycie kosztów:
·       transportu i zakwaterowania prowadzącego Szkolenie,
·       wynagrodzenia prowadzącego Szkolenie,
·       wynajmu sali i sprzętu,
·       organizacji tłumaczenia symultanicznego,
·       przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych,
·       obsługi rejestracji online.
5.      Uczestnicy Szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Szkolenia oraz koszty powrotu, a także noclegu. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej rejestracji na Szkolenie:
https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groups
6.      Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy za wpłaconą kwotę na pokrycie kosztów wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
7.      Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem strony https://dbt-comprehensive-poland-2020.konfeo.com/pl/groups przyjmowane są do 01.02.2020 lub do wyczerpania miejsc.

III. Zmiany harmonogramu i uczestnictwa
8.      W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestników na dzień 15.12.2019, nie pozwalających na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia na marzec 2020 lub czerwiec 2020 (zgodnie z planowanymi datami Części II lub Części III szkolenia) do czasu zrekrutowania wystarczającej liczby uczestników. Zapisując się na Szkolenie uczestnicy wyrażają zgodę na rozpoczęcie szkolenia w późniejszym terminie, w przypadku niewystarczającej rekrutacji do dnia 15.12.2019.
9.      Opłata za koszty udziału w Szkoleniu wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorowi w terminie do 25.01.2020 oraz pod warunkiem, że nowy uczestnik spełni wszystkie warunki wymieniona w pkt. 2 niniejszego regulaminu.
10.    W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora (nie dotyczy to przesunięcia terminu rozpoczęcia wymienionego w punkcie 8 niniejszego regulaminu), uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa pomniejszonego o kwotę obsługi rejestracji online (10zł).
11.    W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora (nie dotyczy to przesunięcia terminu rozpoczęcia wymienionego w punkcie 8 niniejszego regulaminu), które uniemożliwią przeprowadzenie Szkolenia, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 90 % kosztów uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
12.    W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu do dnia 06.01.2020 uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu kosztu uczestnictwa pomniejszonego o kwotę obsługi rejestracji online (10zł). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie koszty uczestnictwa nie będą zwracane przez Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo

13.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Szkolenia14.   Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Szkolenie
V. Inne kwestie
15.    Szkolenie może być filmowane i fotografowane przez Organizatora.
16.    Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Szkoleniu w otoczeniu prowadzącego oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
17.    Zgłaszając się do udziału w Szkolenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Szkolenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
18.    W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

VI. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)
1.      Zgłaszając się do udziału w Szkolenia uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Szkolenia i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz.Urz. UE L z 4.5.2016 r. Nr 119, s. 1),
2.      Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, adres zamieszkania.
3.      Cel przetwarzania danych:  1) Zorganizowanie Szkolenia przez Organizatora w szczególności w celu prawidłowego rozliczenia kosztów szkolenia  a następnie 2) kontakt w celu realizacji  programu Szkolenia przez uczestnika szkolenia w jego gabinecie/placówce w zakresie organizacji zespołu konsultacyjnego.
4.      Rejestrując się na szkolenie uczestnik upoważnia PTDBT do przekazania jego danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania,  NIP) do firm świadczących usługi na rzecz PTDBT w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia. W szczególności uczestnik upoważnia PTDBT do powierzenia przetwarzania danych osobowych :
a.      firmie prowadzącej księgowość PTDBT w zakresie niezbędnym do zaksięgowania faktur i dokumentowania działalności towarzystwa.
b.      firmy obsługującej rejestrację Szkolenia prowadzącej portal konfeo.pl  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji uczestników.
c.      innym podmiotom, z których usług PTDBT korzysta w celu koordynacji Szkolenia oraz komunikacji z uczestnikami szkolenia  w szczególności firm obsługujących serwery pocztowe PTDBT.
5.      Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane  w celach prawidłowych rozliczeń finansowych tj.: 5 lat licząc od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku wynikających z realizacji usług –  art. 70 ust 1. ordynacji podatkowej – dotyczy faktur i dokumentów finansowych oraz załączników do faktur w postaci list obecności lub do czasu prowadzenia przez uczestnika Szkolenia.
6.      Prawo zmiany danych: Uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu do danych oraz do zmiany i aktualizacji tych danych
7.      Prawo do skargi: Uczestnik szkolenia ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.