Wyrażamy ogromny żal i solidarność z kobietami i mężczyznami, którzy poczuli się dotknięci wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy z Wami i rozumiemy wasze rozczarowanie i złość. Rozumiemy także osoby, które poczuły się dotknięte agresją słowną niektórych protestujących i aktami zakłócania nabożeństw. Oburzenie na takie zachowania również jest naszym zdaniem zasadne i prawomocne.
To co się dzisiaj dzieje, można rozważać na wielu płaszczyznach: politycznej, światopoglądowej, moralnej, etycznej, społecznej… My natomiast chcemy podzielić się naszą perspektywą, związaną ze spojrzeniem nurtu DBT: nieoceniania, uznania dla emocji, kierowania się dialektyką i uprawomocnieniem.
Widzimy osoby wrażliwe na los kobiet, które rozumieją cierpienie osób, postawionych w sytuacji tragicznego wyboru. I chcą, żeby kobiety miały otwartą możliwość wyboru. Dostrzegamy też osoby wrażliwe na życie ludzkie, które są głęboko przekonane o potrzebie chronienia życia jako życia. Wiemy też, że to nie jest pełen opis rzeczywistości i tak naprawdę Ci, którzy opowiadają się za wolnym wyborem często również mają na względzie ochronę życia, koncentrują się jednak na jego innych aspektach. Z kolei Ci, którzy opowiadają się za ochroną życia jako takiego, często mają na względzie dobro kobiet, natomiast pojmują je inaczej niż Ci pierwsi. Jednak często upraszczamy rzeczywistość i widzimy tylko dwa bieguny: “pro life” i “pro choice”. Kiedy spojrzymy uważniej to wszystko staje się bardziej skomplikowane.
Czy któraś ze stron ma rację? Z perspektywy dialektycznej, tak jak ją rozumiemy w DBT, każda ze stron ma rację, nawet jeżeli poglądy są skrajne i wydają się sprzeczne. W perspektywie dialektycznej nie chodzi nam o zniesienie skrajności. Skrajności istnieją i będą istnieć, gdyż są nieuniknione. Nie ma zatem sensu sprzeciwiać się którejkolwiek ze stron i próbować walczyć z nią za wszelką cenę, przeciągać ją na swoją stronę nie zważając na koszty. W DBT uczymy się uznawania i uprawomocnienia punktu widzenia drugiej strony: są ważne powody, dla których tak myślisz i czujesz….są ważne powody, dla których chcesz tego, czego chcesz….
Nie muszę się z Tobą zgadzać, ale mogę uznać, że to, co mówisz ma sens i usłyszeć Twój głos.
Dobrze, że są osoby wrażliwe na życie jako takie, chociaż oni zapewne też mają na względzie dobro kobiet, rozumiejąc je na swój sposób. I dobrze, że są osoby wrażliwe na cierpienie kobiet postawionych w sytuacji tragicznego wyboru i walczą o to, żeby miały wybór. Oni równocześnie też mogą być wrażliwi na życie.
Kiedy uznamy obydwie strony i to, że obydwie strony mają słuszność, to może pojawi się droga do znalezienia mądrej i wyważonej syntezy, która da prawo do współistnienia obydwu stronom tego sporu, bez konieczności zmuszania kogokolwiek do przechodzenia na przeciwną stronę. Bez presji na przyjęcie innej perspektywy niż jego własna. Mamy nadzieję, że uda nam się jako społeczeństwu osiągnąć taki punkt, w którym powiemy: Ty możesz mieć to, czego potrzebujesz i ja mogę mieć to, czego potrzebuję.
Mamy nadzieję, że tę syntezę uda się osiągnąć z poszanowaniem godności, bezpieczeństwa i szacunku dla drugiej strony.
Uważajcie na siebie i swoje uczucia.
Z uwagą słuchajmy drugiej strony: szanujmy to, co prawomocne (uczucia, przekonania, myśli, wrażliwość drugiej osoby), a otwarcie sprzeciwiajmy się działaniom, które nie są prawomocne (przemoc, eskalowanie konfliktu, wykorzystywanie przewagi).
Wspieramy Was w tym trudnym czasie!
Zespół PTDBT
Magdalena Tylko
Anna Englert-Bator
Alicja Baranek
Aleksandra Radomska
Aneta Smolińska-Kot
Jacek Stasiuk
Joanna Wiatr-Abramowska
Gabriela Zajdel
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ważnym listem środowiska osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego odnośnie decyzji Trybunału Konstytucyjnego.
To bardzo ważny głos, bardzo byśmy chcieli, żeby został usłyszany i dobrze zrozumiany przez osoby decyzyjne. Zachęcamy do składania podpisów pod dwiema petycjami:
1) „Stanowisko psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r.”
2) „List Otwarty Lekarek i Lekarzy Psychiatrów oraz Psycholożek i Psychologów” Polskich