Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu TRENING UMIEJĘTNOŚCI DBT ONLINE
Moduł – Regulacja emocji

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 17:30-19:30

Planowana data rozpoczęcia treningu: 05 stycznia 2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: 9 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Psychoterapii INACZEJ

Strona internetowa organizatora treningu: https://www.facebook.com/centruminaczej

Imię i nazwisko (trener 1): Renata Polończyk-Bociąga

Imię i nazwisko (trener 2): Damian Ochman

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:

Strona www treningu: https://www.facebook.com/events/2476994849270735

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/2476994849270735

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Renata Polończyk-Bociąga

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Ukończył 4-letnią szłołę terapeutyczną

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT, Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Damian Ochman

Posiada dyplom psychologa: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT, Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Damian Ochman: szkolenia prowadzone przez AMiE

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.