Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening Umiejętności DBT

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE, ZOOM

Dzień tygodnia treningu: piątek

Godziny  treningu: 10:00-12:00

Planowana data rozpoczęcia treningu: 05.02. 2021

Ile tygodni będzie trwał trening?: 18 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Po Pomoc

Strona internetowa organizatora treningu: popomoc.pl

Imię i nazwisko (trener 1): Magdalena Tylko

Imię i nazwisko (trener 2): Sylwia Mańko

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://forms.gle/ZYSfPaULbVqsDUyPA

Strona www treningu: https://popomoc.pl/trening-umiejetnosci-dbt-on-line-2021-02/

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/2774345462778346

 

Oświadczenie trenerów, co do  posiadanych kwalifikacji

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Magdalena Tylko

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Terpapauta poznawczo-behawioralny (nr. cert.: 544)

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener?

Szkolenie DBT Comprehensive w Atenach, 2019 – ukńczone;

Szkolenie DBT Comprehensive w Polsce (w trakcie)

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Sylwia Mańko

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? 

Szkolenie DBT Comprehensive w Atenach, 2019 – ukńczone;

Szkolenie DBT Comprehensive w Polsce (w trakcie)

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT TAK

————————————————————————————————————–

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne dotyczące kwalifikacji. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.