Trening umiejętności DBT- online 

Dzień tygodnia treningu: czwartek

Godziny  treningu: 8-10

Planowana data rozpoczęcia treningu: 13 maja 2021 

Ile tygodni będzie trwał trening?: 12 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Poznwczo.pl – Katarzyna Ziółek-Jura i Aleksandra Kaczmarczyk 

Strona internetowa organizatora treningu: http://poznawczo.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Katarzyna Ziółek-Jura

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Kaczmarczyk 

Adres e-mail do zapisów: ,

Wydarzenie na FB treningu: https://www.facebook.com/events/1316648562052622

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Katarzyna Ziółek-Jura

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? szkolenie DBT-PTSD Martina Bohusa, szkolenia wewnętrzne z DBT w Poznawczo.pl prowadzone przez Alicję Baranek, roczne współprowadzenie grupy treningu umiejętności DBT jako drugi trener.

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Aleksandra Kaczmarczyk 

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Inne szkolenie DBT

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów

Katarzyna Ziółek – Jura,  III rok szkoły terapii cbt, od roku współprowadzi treningu umiejętności DBT w Poznawczo.pl z Alicją Baranek, po ukończonym samokształceniu w zespole samokształceniowym DBT, prowadzi terapię DBT, DBT-ptsd z dorosłymi i nastolatkami.

Aleksandra Kaczmarczyk – III rok szkoły terapii cbt, ukończony staż dotyczący prowadzenia treningu umiejętności DBT,  uczestnicy w pracach zepspołu konsultacyjnego Poznawczo.pl . 

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.