Trening umiejętności DBT

Informacje o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT dla młodzieży

Województwo: woj. małopolskie

Nazwa miejscowości: Kraków

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 17:00-19:00

Planowana data rozpoczęcia treningu: 2 października 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 24-tygodniowy

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Terapeutyczno-szkoleniowe „Tercognitiva”, Katarzyna Sikora, Piotr Sikora

Strona internetowa organizatora treningu: http://tercognitiva.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Katarzyna Sikora

Imię i nazwisko (trener 2): Piotr Sikora

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: zapisy telefonicznie 

Strona www treningu: http://tercognitiva.pl/trening-dbt-dla-mlodziezy/

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Katarzyna Sikora

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT, 4-letni kurs CBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Piotr Sikora

Posiada dyplom psychologa: Dr hab. Nauk Humanistycznych

Wykształcenie trenera 2: trener umiejętności DBT, certyfikowany nauczyciel Mindfulness Based Living Course, Lider Family Connections

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Katarzyna Sikora – trener umiejętności społecznych, lider Family Connections

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.