Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT – moduł Regulacja Emocji

Województwo: woj. mazowieckie

Nazwa miejscowości: Warszawa

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: Śródmieście 

Dzień tygodnia treningu: czwartek

Godziny  treningu: 19-21

Planowana data rozpoczęcia treningu: 11 maja 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening otwarty, co kilkanaście tygodni może dołączyć nowa osoba

 

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Centrum Terapii Dialog 

Strona internetowa organizatora treningu: https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/

Imię i nazwisko (trener 1): Karolina Wincewicz-Cichecka

Imię i nazwisko (trener 2): Dorota Malinowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/centrum-psychoterapii/psychoterapia-grupowa/trening-dbt-2/?fbclid=PAAabbhzQzKCNrnZbNxiNwtZNlbKObiepjDAi1P1KDM734yGq4deWf929H0Hw

Strona www treningu: https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/centrum-psychoterapii/psychoterapia-grupowa/trening-dbt-2/?fbclid=PAAabbhzQzKCNrnZbNxiNwtZNlbKObiepjDAi1P1KDM734yGq4deWf929H0Hw

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Karolina Wincewicz-Cichecka

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: Certyfikowany terapeuta

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Dorota Malinowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Dorota Malinowska
psycholog, psychoterapeuta integracyjny,
posiada certyfikat z całościowego Szkolenia DBT w Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
stale szkoli się w pracy z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz z dysregulacją emocjonalną.


Karolina Wincewicz-Cichecka

psycholog, coach, psychoterapeuta poznawczo‐behawioralny,
posiada certyfikat ze Szkolenia DBT Comprehensive w Polskim Towarzystwie Terapii Dialektyczno-Behawioralnej,
specjalizuje się w psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz w prowadzeniu treningu relaksacyjnego.

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.