Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Trening umiejętności DBT 

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: ON-LINE

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: ON-LINE

Dzień tygodnia treningu: środa

Godziny  treningu: 18:00-20:00

Planowana data rozpoczęcia treningu: 22 marca 2023

Ile tygodni będzie trwał trening?: 15-tygodniowy

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Anna Wojciechowska i Piotr Sikora

Strona internetowa organizatora treningu: 

Imię i nazwisko (trener 1): Anna Wojciechowska

Imię i nazwisko (trener 2): Piotr Sikora

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1oK4lj6Qdt9CNTnzu5qqvSj3hFBje0ae7h0Qd6p0t22E/edit

Strona www treningu: 

Wydarzenie na FB treningu: Strona wydarzenia na fb

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Tak

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Anna Wojciechowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Piotr Sikora

Posiada dyplom psychologa: ukończył studia wyższe w innej dyscyplinie

Wykształcenie trenera 2: ukończył 2 letnie szkolenie nauczycielskie uważności (mindfulness)

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT, Inne szkolenie DBT

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

Dodatkowy opis kwalifikacji trenerów Oboje trenerzy są liderami programu Family Connections™

 

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.