Trening umiejętności DBT

Informacie o terminie, miejscu i warunkach treningu

Nazwa treningu Skuteczność Interpersonalna Online

Województwo: ON-LINE

Nazwa miejscowości: Online

Gmina, dzielnica, obszar miasta,  gmina: 

Dzień tygodnia treningu: wtorek

Godziny  treningu: 18:00-20:00

Planowana data rozpoczęcia treningu: 28 marca

Ile tygodni będzie trwał trening?: 8 tygodni

Czy jest to trening otwarty czy zamknięty?: Trening zamknięty, stała grupa uczestników

Dane kontaktowe do zapisów i dodatkowe informacje

Organizator treningu: Zuzanna Kalinowska, NIP: 5252782660

Strona internetowa organizatora treningu: terapiadbt.pl

Imię i nazwisko (trener 1): Zuzanna Kalinowska

Imię i nazwisko (trener 2): Marta Jankowska

Adres e-mail do zapisów albo link do formularza zapisów:

Strona www treningu: 

Wydarzenie na FB treningu: 

 

Oświadczenie trenerów, co do ich kwalifikacji

Członkostwo w PTDBT Jeśli jeden z trenerów nie jest członkiem PTDBT, najpierw zapraszamy do zapisania się do PTDBT

Pierwszy trener:

Imię i nazwisko (trener 1): Zuzanna Kalinowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 1: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 1 trener? Szkolenie całościowe DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzetti organizowane przez PTDBT, Część II szkolenia DBT Comprehensive z Alanem i Armidą Fruzzettim organizowane przez PTDBT

 

Drugi trener:

Imię i nazwisko (trener 2): Marta Jankowska

Posiada dyplom psychologa: Tak

Wykształcenie trenera 2: W trakcie 4 letniej szkoły terapeutycznej

Jakie szkolenie DBT odbył 2 trener? Szkolenie DBT organizowane przez AMiE w roku 2019

 

Trenerzy pracują w zespole konsultacyjnym DBT Tak

 

————————————————————————————————————————

Ważna informacja: Informację o tym i innych treningach publikujemy, żeby zwiększać dostępność informacji o DBT w Polsce. Trening ten NIE JEST  organizowany przez  stowarzyszenie PTDBT. Natomiast organizator treningu jest członkiem PTDBT i organizuje trening w ramach swojej działalności gospodarczej lub w placówce publicznej. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom publikowanie informacji o organizowanych przez nich treningach jeśli spełniają przyjęte przez nas kryteria merytoryczne. Jednocześnie cały czas weryfikujemy przyjęte kryteria korzystając z konsultacji ekspertów w obszarze DBT. Publikacja tej informacji oparta jest na oświadczeniu złożonym przez trenerów, stowarzyszenie na ten moment nie ma zasobów administracyjnych, żeby weryfikować wszystkie podane informacje.