Zespół samokształceniowy DBT

  • 9 spotkań, 3 kwietnia – 12 czerwca 2023
  • poniedziałki 10:30-12:30
  • On-Line, ZOOM

Mentor: Joanna Wiatr-Abramowska z PTDBT

Cena:

  • Członkowie PTDBT (250,00 zł)
  • Pozostałe osoby, które nie są członkami PTDBT (350,00 zł)
  • Osoby w trudnej sytuacji materialnej (10,00 zł)

Zasady pracy grupy samokształceniowej DBT

Podczas spotkań będziemy wspólnie omawiać kolejne rozdziały podręcznika. Zadaniem każdego z uczestników będzie przeczytanie wskazanych rozdziałów przed spotkaniem, aby móc aktywnie uczestniczyć w prowadzonej dyskusji. Przed każdym spotkaniem uczestnicy będą też mogli przekazywać prowadzącemu swoje pytania dotyczące przeczytanych fragmentów drogą mailową.

Spotkania będą odbywać się (prawie) co tydzień, w poniedziałki w godz. 10:30-12:30.

Na każdym spotkaniu omawiać będziemy rozdziały podręcznika wskazane w harmonogramie, a wyznaczeni uczestnicy będą sporządzać notatki, które będą potem udostępniane grupie (w wersji elektronicznej).

Podręcznik:

Linehan, M. (1993) Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo UJ, wydanie polskie 2010.

Jest to tekst podstawowy do przygotowania się do całościowego szkolenia DBT oraz prowadzenia terapii DBT.

Udział w grupie samokształceniowej jest efektywnym sposobem przygotowania do intensywnego szkolenia w terapii dialektyczno-behawioralnej. Efektywność wynika z systematyczności, rozłożenia procesu uczenia w czasu i podziału materiału na części, aktywnej pracy w grupie, co sprzyja przetwarzaniu i utrwalaniu śladów pamięciowych, połączeniu formy wykładu, dyskusji i ćwiczeń praktycznych, a także w dużej mierze ze wspólnego zaangażowania, nawiązania porozumienia przez uczestników grupy, i stworzenia zespołu wpierających i motywujących się terapeutów.

Za udział w zespole zostaną wystawione zaświadczenia.

• Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Harmonogram spotkań wraz ze wskazaną literaturą oraz przykładowymi zagadnieniami do dyskusji (dyskusja będzie wykraczać poza podane tematy)

Spotkanie 1

3.04.2023

Wprowadzenie.

Rozdział 1, oraz przegląd dotychczasowych badań

https://behavioraltech.org/research/evidence/

https://behavioraltech.org/research/updates/

Dla jakich problemów DBT jest skuteczna?

Terapia oparta na dowodach naukowych (EBT).

Terapia oparta na zasadach a terapia oparta na protokole (principles based vs. Protocole based)

DBT – dopasowanie do populacji

Spotkanie 2

17.04.2023

Rozdziały 2 oraz 3

Model biospołeczny: rozumienie, wyjaśnienie.

Podejście dialektyczne

Spotkanie 3

24.04.2023

Rozdział 4

Znaczenie zespołu konsultacyjnego DBT

4 tryby leczenia w różnych warunkach

Założenia i porozumienia DBT

Spotkanie 4

8.05.2023

Rozdziały 5 oraz 6

Hierarchia celów Stadium 1 w terapii indywidualnej DBT

Zachowania kolidujące z terapią

Włączanie pozostałych trybów leczenia w terapię w różnych warunkach

Spotkanie 5

15.05.2023.

Rozdział 7

Cel strategii dialektycznych w DBT

Polaryzacja przeciwstawnych stanowisk

Spotkanie 6

22.05.2023

Rozdział 8, Rozdział 9

Cel stosowania uprawomocnienia w DBT

Rola uprawomocnienia w rozwoju dysregulacji emocjonalnej

Identyfikowanie przyczyn emocji, myśli i zachowań jako sposób uprawomocnienia

Znaczenie zmiany zachowania w terapii

Definiowanie zachowania

Spotkanie 7

29.05.2023

Rozdział 10, Rozdział 11

Znaczenie zaangażowania w leczenie w DBT

Zobowiązania wymagane i elastyczność

Strategie zaangażowania

Próba samobójcza – z perspektywy warunkowania klasycznego i instrumentalnego

„Model deficytu umiejętności”

Przyswajanie, utrwalanie, generalizowanie umiejętności

Spotkanie 8

05.06.2023

Rozdział 12

Wytyczne dla odsłaniania się

Odsłanianie się i autentyczność

Komunikacja bezceremonialna

Spotkanie 9.

12.05.2023

Rozdział 14, Rozdział 15

Planowanie sesji w różnych warunkach leczenia

Długość kontraktu terapeutycznego Telefoniczne strategie kryzysowe

Kontakt telefoniczny w sytuacjach nie kryzysowych

Linehan, M. (1993) Zaburzenie osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo UJ, wydanie polskie 2010

Zapisy : https://zapisy.ptdbt.pl/opis-szkolenia/33